Themaochtend over de Energietransitie, aandacht voor de gemeentelijke aanpak.

Lokaal VVD-netwerk Gulick en Overmaas organiseert samen met thematisch netwerk Liberaal Groen op 10 februari 2019 van 10:00 tot 13:00 in Stein een themaochtend over de Energietransitie. De nadruk ligt op de gemeentelijke aanpak.

Deze ochtend is onderdeel gemaakt van een bredere interne training voor lokale gemeenteraadsleden, steunfracties en partijkader, in het bijzonder uit de gemeenten Stein, Sittard-Geleen, Beek en Beekdaelen. Doel is de vaak nieuwe raadsleden en overige deelnemers van bagage te voorzien die hen van nut kan zijn bij het op liberale wijze omgaan met de uitdagingen van de Energietransitie in hun eigen gemeente.

Deelname is op uitnodiging. Voor meer informatie kan men zich wenden tot Rob Helwig,  robhelwig67@gmail.com