Overzicht van geplande activiteiten Liberaal Groen (update 16-3-2019)

Liberaal Groen organiseert geregeld activiteiten. Voor de komende periode staat in de agenda:/

 • Woensdagavond 27 maart. Tilburg. Exacte tijd volgt. Training “De kracht van de nieuwe economie” in Café Bakker (Heuvel 44-45, 5038 CS Tilburg). Inschrijven via MijnVVD. Contactpersoon in Tilburg: Rick van de Zilver (rickvandezilver@gmail.com).
 • Zaterdag 6 april 9.15-13.00. Zeist. Training “Gemeentelijke Verduurzaming” in Gemeentehuis Zeist (Het Rond 1, 3701 HS). Inschrijven via MijnVVD.
 • Zaterdag 6 april. Nieuwe ledendag van de VVD. Uiteraard is ook Liberaal Groen aanwezig. Meer info binnenkort op de website van de VVD.
 • Zaterdag 13 april 10.00-13.00. Workshop over duurzaamheid voor VVD Bestuurdersvereniging voor nieuw gekozen volksvertegenwoordigers uit provincie Utrecht (PS en Waterschap). Op uitnodiging dus. Locatie: Zalencentrum Den Hommel, Utrecht.
 • Zaterdag 13 april 09.30-12.30. Klimaatevent, Wageningen Universiteit. Georganiseerd door thematisch netwerk EZI. Tijdstip en locatie volgen nog; zie ook Klimaatevent met minister Eric Wiebes, EU-parlementslid Jan Huitema en 2e Kamerlid Dilan Yesilgöz
 • Woensdag 8 mei. Verkiezingsbijeenkomst voor EU-verkiezingen. Met no. 2 van onze VVD-lijst: Jan Huitema. Details volgen.
 • Zaterdag 1 juni, 13.30-17.30. Training “De kracht van de nieuwe economie” in Stadhuis Almere. Primaire doelgroep: raadsleden. Contactpersoon Colette Holter van de VVD-fractie Almere (cjjholter@almere.nl).
 • Datum nog vaststellen. Themaochtend Energietransitie. Door: lokaal netwerk Gulick en Overmaas. Locatie: Stein, Limburg. Meer informatie via Rob Helwig, robhelwig67@gmail.com.

Wil je een Liberaal groen training in jouw netwerk organiseren? Of wil je meer weten? Kijk op: Liberaal Groen training ‘Kracht van de nieuwe economie’. Of mail naar: info@liberaal-groen.nl

Verder zijn er geregeld Liberaal Groen webinars, bijvoorbeeld met een politicus, een ondernemer of een wetenschapper. Die webinars worden aangekondigd op de site, via Facebook en LinkedIn. Je vind Liberaal Groen dus ook op:

https://www.linkedin.com/groups/130191
https://www.facebook.com/groups/liberaalgroen/

Activiteiten bestuur en andere relevante (politieke) data:

 • Woensdag 20 maart 2019: verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen
 • 10 april 2019: bestuursvergadering
 • Donderdag 23 mei 2019: verkiezingen parlement Europese Unie
 • Maandag 27 mei 2019: kiezen leden Eerste Kamer door Provinciale Staten
 • Juli 2019: bestuursvergadering, datum volgt
 • Juli 2019 vergadering bestuur en ambassadeurs Liberaal Groen, datum volgt
 • Oktober 2019: bestuursvergadering, datum volgt