Artikelen door Wouter Verduyn

VVD Thematisch Netwerk Liberaal Groen zoekt versterking voor #Team Voedsel

VVD Thematisch Netwerk Liberaal Groen zoekt versterking voor #Team Voedsel

Voedsel is belangrijk. Allereerst om te eten. Ook voor de export, als motor voor innovatie, voor werknemers en ondernemers. In Nederland is de landbouwsector verantwoordeliik voor 16% van de totale uitstoot van broeikasgassen. Ook onderwerpen als biodiversiteit en bodeminklinking zijn echte thema’s. Kortom, voedsel raakt ons allemaal!

Het Liberaal Groen Team Voedsel wil een bijdrage leveren aan de discussie over duurzame voedselproductie. Wat ons betreft houdt dat in dat we praten over commercièle, innovatieve productie van goed en gezond voedsel, rekening houdend met de gevolgen voor ons milieu. De focus ligt daarbij op het beleid dat nodig is om dit te bewerkstelligen.

Ben je geinteresseerd in deze vragen en de mogelijkheden die bijvoorbeeld de eiwittransitie biedt? Ons Team Voedsel vergadert maandelijks over deze en andere deelonderwerpen. Een paar keer per jaar ook een verdiepende discussie op expert niveau. Wat we uiteindelijk hopen te bereiken is dat we zo bijdragen aan op feiten gebaseerde discussie met zowel gewone partijleden als onze politici.

Wij zoeken 2-3 ‘VVD’ers die verschillende expertises hebben op het gebied van landbouw of veeteelt, voedselproductie, biodiversiteit en innovatie.

Ben je geïnteresseerd in Team Voedsel?

Stuur dan een korte motivatie naar secretaris@liberaalgroen.vvd.nl met in ieder geval de specifieke kennis of ervaring die je waardevol acht voor Team Voedsel , en een link naar je LinkedIn profiel.

Heb je nog vragen?

Bellen met Nan Su is mogelijk die het Team Voedsel gaat trekken kan op 06-41374680.

Je vindt Liberaal Groen ook op:

 

VVD Thematisch Netwerk Liberaal Groen zoekt versterking voor #Team Energie

VVD Thematisch Netwerk Liberaal Groen zoekt versterking voor #TeamEnergie

De energietransitie is een enorm grote opgave. We willen dat stroom gewoon uit ons stopcontact blijft komen. En betaalbaar blijft. Onze 8 miljoen woningen moeten binnen 30 jaar geen aardgas meer gebruiken. 

We willen de industrie, die ambitieuze verduurzamingsplannen heeft, wel hier houden. Groene waterstof krijgt een belangrijke rol, maar welke toepassing moet prioriteit krijgen? Waar moeten windmolens en zonnevelden komen? Hoe en war zetten we kernenergie in?

Liberaal Groen start samen met Team Energie, dat zich richt op verder concretiseren van realistisch liberal klimaatbeleid, waarmee we de doelen halen.  Het Team overlegt periodiek en organiseert sessies met leden van de VVD, verdiepende expert sessies met mensen van binnen en buiten de VVD werkbezoeken. etc. Aan de hand daarvan stellen we adviezen op voor onze liberale politici in Den Haag en Brussel.

Ben je geïnteresseerd in Team Energie?

Stuur dan en korte motivatie naar secretaris@liberaalgroen.vvd.nl, met in ieder geval de specifieke kennis of ervaring die je waardevol acht voor Team Energie, en een link naar je LinkedIn profiel.

Heb je nog vragen?

Bellen met Wouter Verduyn is mogelijk die het Team Energie gaat trekken kan op 06-45564617.

Je vindt Liberaal Groen ook op:

 

,

23 februari 19.15: digitaal event Elektrisch Rijden

Woensdag 23 februari, start 19:15: digitaal event ‘Elektrisch Rijden’

Aanmelden kan direct op  MijnVVD.

Op 23 februari gaat de Utrechtse VVD in gesprek over emissieloos vervoer. In het Klimaatakkoord werden al de eerste afspraken gemaakt tot het verminderen van broeikasgassen in Nederland en ook het nieuwe kabinet heeft ambitieuze plannen om vervuilende auto’s tegen te gaan. In veel steden, waaronder Utrecht, duiken ook steeds meer laadpalen op en er opende al een heus waterstofstation. Hoog tijd om daar meer over te leren en met elkaar in gesprek te gaan hierover! Tijdens de bijeenkomst zullen we zowel het politieke als commerciële spectrum verkennen door sprekers vanuit de gemeenteraad en de sector.

Het programma is als volgt:
 
Blok 1: Elektrisch rijden in Utrecht (We Drive Solar)
Blok 2: Elektrisch rijden Nederland (Elaad)
Blok 3: Elektrisch rijden in de politiek (Raadslid Martijn van Dalen)
Blok 4: Paneldiscussie & vragenronde
 
Het evenement zal online plaatsvinden, maar indien mogelijk kan dit nog wijzigen naar een fysieke locatie als dat toegestaan is. Wees erbij en praat mee!
 
𝗗𝗮𝘁𝘂𝗺: Woensdag 23 februari
𝗧𝗶𝗷𝗱: 19:15 uur
𝗜𝗻𝗹𝗼𝗼𝗽: 19:00 uur

Je vindt Liberaal Groen ook op:

Jaarverslag Liberaal Groen 2021

Jaarverslag Liberaal Groen 2021

Direct naar Jaarverslag 2021:

Liberaal Groen heeft in 2021 – ondanks de beperkingen van COVID – veel activiteiten kunnen ontplooien. Van circulaire economie tot water, van eiwittransitie tot kernenergie. En geregeld ook met andere thematische netwerken of lokale netwerken.

In 2021 overschreden we de grens van 1.000 leden. En na de landelijke verkiezingen bouwden we snel banden op met diverse leden van de nieuwe fractie in de Tweede Kamer.

Duurzaamheid komt steeds meer midden in de VVD te staan!

Beeld: roman-synkevych-fjj7lVpCxRE-unsplash.jpg 

Je vindt Liberaal Groen ook op:

 

Liberaal Groen zoekt 2 bestuursleden: secretaris; bestuurslid, liefst met politieke ervaring

Kom Liberaal Groen versterken en de VVD verduurzamen

Liberaal Groen zoekt 2 nieuwe bestuursleden: een secretaris en een algemeen bestuurslid

Over Liberaal Groen

Liberaal Groen is het thematisch netwerk binnen de VVD dat een duurzame economische groei voorstaat, zoals rond energie, kli­maat, water, milieu, natuur en voedsel.  Liberaal Groen heeft meer dan 1.000 leden.

Voor complete vacature, zie: Vacature secretaris en een bestuurslid Liberaal Groen Dec 2021

Naar wie zijn we op zoek?

Je herkent je uiteraard in de standpunten van Liberaal Groen, zie www.liberaal-groen.nl/standpunten/. En je wilt je actief inzetten voor een duurzame VVD en op die manier ook een grotere groep leden en kiezers aanspreken. En je kunt er voldoende tijd voor vrijmaken.

Voor de functie van algemeen bestuurslid hebben we voorkeur voor een kandidaat met politieke ervaring: iemand die politiek actief is of is geweest in een gekozen functie voor de partij.

Wat hebben we te bieden?

Binnen én buiten onze partij vormgeven van één van de belangrijkste onderwerpen voor de partij en voor ons land. Actief deelnemen aan overleg met VVD-politici, -bestuurders, -leden op het gebied van duurzaamheid.  Overleg met andere politieke partijen en deelnemers aan het debat. Lid van een bestuur met sterke gezamenlijk ‘drive’.

Interesse?

Wil je meer weten? Neem contact op met Wouter Verduyn (secrecretaris@liberaalgroen.vvd.nl, 06 455 64 617) of Bram Cool (bram.cool@iese.net, voorzitter, 06 19 78 17 27). Bij interesse graag je motivatie en (relevante) CV mailen naar secretaris@liberaalgroen.vvd.nl.

Position paper: Snelle opschaling CCS nodig om klimaatdoelen te halen

Position paper: Snelle opschaling CCS nodig om klimaatdoelen te halen

Direct naar position paper: CO2 opslag position paper – final oktober 2021

Liberaal Groen heeft samen met de thematische netwerken EZI en Senioren in e Samenleving een analyse gemaakt van de mogelijkheden van CCS (Carbon, Capture & Storage, ook wel CO2-opslag).

In september 2021 hebben we een expertsessie georganiseerd; en een maand later oktober hebben we onze analyse “Snelle opschaling CCS nodig om klimaatdoelen te halen” in een brede sessie besproken met VVD-Kamerlid Silvio Erkens en VVD Europarlementariër Bart Groothuis.

Zij delen de conclusies van de analyse en zullen daar vanuit hun rol ook aandacht aan geven.

Photo by veeterzy on Unsplash

Je vindt Liberaal Groen ook op:

 

10 nov. 20.00-21.15: ‘Kansen in de eiwittransitie’. Peter Valstar (2e Kamer), Peter-Erik Ywema (Avebe), Maarten Bosch (Mosa Meat)

Woensdag 10 november (20.00-21.15): digitaal event ‘De eiwittransitie. Kansen voor ondernemers in de landbouwsector?’

Aanmelden kan direct op  MijnVVD

Dit is een gezamenlijk event van de thematische netwerken Liberaal Groen en LNV (Landbouw, Natuur en Voedsel). We gaan in gesprek met Peter Valstar (VVD-lid Tweede Kamer, portefeuille o.a. LNV, Natuur, Tuinbouw), Peter-Erik Ywema (Coöperatie Koninklijke Avebe), Maarten Bosch (Mosa Meat). 

Photo by Alexander Sinn on Unsplash

Je vindt Liberaal Groen ook op:

 

Tanya Huizer 1.000e lid van Liberaal Groen!

Liberaal Groen heeft inmiddels ruim 1.000 leden. Tanya Huizer is het 1.000e lid!

Onlangs is Tanya Huizer lid geworden van Liberaal Groen. Zij is het 1.000e lid! Tanya is lid van de VVD sinds 2019.

Tot begin 2020 werkte ze 5 jaar in Azië, vanuit Myanmar. Eerst bij de Nederlandse ambassade en later heeft ze de activiteiten voor een ingenieursbureau opgezet, onder meer voor overstromingsbescherming, klimaatadaptatie, deltamanagement en kusterosie.

Tanya vindt duurzaamheid cruciaal. Je ziet duurzaamheid ook steeds vaker een stevige plek krijgen in de strategie van grote bedrijven. En jonge mensen vinden verduurzaming vanzelfsprekend. Tanya: “Het is goed dat de VVD, zeker ook gericht op jonge kiezers, een pragmatisch en vernieuwend duurzaam geluid laat horen: tijd voor de duidelijke koers. Nu is het moment, alle seinen staan op Groen!”

Tanya heeft sinds afgelopen zomer op diverse plekken kennis gemaakt met de VVD: bij het Social Event van de VVD Zuid-Holland aan de kust van Katwijk en via een bijeenkomst liberale loopbanen van het Liberaal Vrouwen Netwerk. Ze wil zich ook graag actief gaan inzetten bij Liberaal Groen.

Tanya, welkom bij Liberaal Groen!

Je vindt Liberaal Groen ook op:

 

26 oktober 20.00-21.15: CCS nodig voor klimaatdoelen. Gesprek met Silvio Erkens (2e Kamer) en Bart Groothuis (EP)

Dinsdag 26 oktober (20.00-21.15): digitale sessie ‘CCS is nodig om klimaatdoelen te halen’

Aanmelden kan direct op  MijnVVD

Op basis van een analyse van onze 3 netwerken, die we ook zullen toelichten, is onze stelling voor het gesprek: alleen met opschaling van CCS kunnen we onze klimaatdoelen in 2030 halen. Tempo maken kan door bij een beperkt aantal industriële, grote uitstoters CO2 af te vangen.

Photo by veeterzy on Unsplash

Je vindt Liberaal Groen ook op: