Nieuwe uitgangspunten Liberaal Groen - aanvullingen welkom

In 2021 zijn er weer Tweede Kamer verkiezingen. Nu is dus een goed moment voor vernieuwde uitgangspunten van Liberaal Groen: "Duurzaam leven, verantwoordelijkheid nemen, kansen benutten!". Die uitgangspunten dienen als basis voor onze input…