Team Circulaire Economie

In onze huidige economie zijn we steeds afhankelijker van grondstoffen. We schaden het milieu steeds meer met het vergroten van de plastic soep en het storten van (waardevolle) grondstoffen. Tegelijkertijd laten we de verdienkansen liggen. Liberaal Groen ziet hierbij een kans om onze lineaire economie te ontwikkelen naar een circulaire economie.

Deze team houdt zich bezig met circulaire economie, een onderwerp dat bij uitstek gaat over vooruitgang en dus goed past bij een liberale kijk op verduurzaming en innovatie. Team Circulaire Economie (CE) overlegt regelmatig en werkt aan deelonderwerpen die zijn gebaseerd op materiaalstromen en kansen door het verbeteren van de productieketen. Wij gaan daarbij uit van liberale principes zoals producentenverantwoordelijkheid. Met een overheid die stimuleert en inzet op doeltreffend beleid. Door bijvoorbeeld benodigde investeringen te helpen financieren, belemmerende regels weg te nemen en effectief handhaaft op nieuwe wet- en regelgeving.

We willen de circulaire economie neerzetten als een kans voor Nederland en hierin voorop lopen. Dit doen we door inhoudelijke kennis te delen en te verbinden.

Nieuws