Team Voedsel

De wereldbevolking groeit en de wereldwijde vraag naar voedsel zal de komende jaren blijven toenemen. Tegelijkertijd veroorzaakt voedselproductie ongeveer een derde van de broeikasgasemissies en willen we deze uitstoot tegengaan. Bovendien willen we ons voedsel diervriendelijk produceren en moet de voedselvoorziening betrouwbaar blijven.

Binnen Liberaal Groen houdt Team Voedsel zich bezig met een liberaal en duurzaam voedselbeleid. Op basis van de wetenschap denkt Team Voedsel na over hoe we de gehele voedselketen op een liberale manier kunnen verduurzamen. Samen met innovatieve ondernemers vergaren wij kennis over het voedselbeleid en proberen wij onze volksvertegenwoordigers te helpen en informeren.

Ons enthousiaste team is begin 2022 aan de slag gegaan. Via social media en op deze website houden we je op de hoogte over onze events, publicaties en progressie. VVD-ers die graag mee willen denken en praten over een duurzaam, liberaal voedselbeleid zijn van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen!

Teamleden

Nieuws