Amendementen energie

De energietransitie biedt ongelooflijk veel kansen. Kansen op een betere toekomst en kansen voor krachtige innovaties. We kunnen nieuwe economische kansen creëren door te investeren in een toekomst met lagere CO2-footprint. In het Nederlandse Klimaatakkoord (2019) is afgesproken dat er in 2030 49% en in 2050 95% CO2-reductie (tov 1990) behaald moet worden.

De opgave om onze manier van werken en leven in lijn te brengen met de doelen van ‘Parijs’ is immens en vergt keihard werken. Het vergt een krachtige en duidelijke overheid en een brede betrokkenheid van bedrijven en burgers.

Heb je nieuwe amendementen, moties, vragen en voorstellen? Of heb je vragen? Mail dan naar info@liberaal-groen.nl.

Amendement_RES_opgave_ennatuur_cultuur

Amendement_RES_wensenenbedenkingen

Motie_onderzoek_energiebedrijf

Motie_RES_aandachtvoorinnovatieve_technieken

Motie_RES_draagvlak_en_concretevoorstellen

Motie_RES_opzettenenergiebedrijf

Motie_RES_sta_openvooralletechnieken

Motie_RES_voorkom_monopolie

Motie_RES_wensentovRESmeegeven

Motie_RES_windmolens_niet_in_natuur Motie_RES_windmolens600m

Motie_RES_windturbinesennatuur

Voorstel_RES_opgavekoppelenaanvraag

Voorstel_RES_wensenenbedenken_breed

Image by Willi Heidelbach from Pixabay