Vaststellen van amendementen Liberaal Groen voor VVD Verkiezingsprogramma 2021

Op zaterdag 14 november 14.00-16.00 zullen we de amendementen van het thematisch netwerk Liberaal Groen voor het VVD-verkiezingsprogramma 2021 bespreken en vaststellen. Want thematische netwerken, dus ook Liberaal Groen, mogen volgens het Huishoudelijk Reglement van de VVD amendementen indienen. Gedetailleerde informatie over de procedure tref je aan in de bijlage: Procedure amendementen thematisch netwerk Liberaal Groen

Opgeven voor de bijeenkomst op 14 november kan via een mail naar: secretaris@liberaalgroen.vvd.nl.

Belangrijke momenten:

  • Vrijdag 6 november: het concept VVD-verkiezingsprogramma komt uit
  • Woensdag 11 november 23:59: sluiting indienen amendementen voor leden Liberaal Groen, via secretaris@liberaalgroen.vvd.nl 
  • 13 november: versturen ingediende amendementen aan leden Liberaal Groen
  • 14 november 14.00-16.00: bijeenkomst voor leden van Liberaal Groen om amendementen vast te stellen (via Zoom)
  • Vrijdag 20 november: uiterlijke datum voor indienen amendementen

Op zaterdag 12 december volgt de Algemene Vergadering van de VVD waar amendementen worden behandeld en het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld.