Suggesties Liberaal Groen voor de verkiezingsprogramma’s gemeenteraadsverkiezingen 2018 (update 4 juli)

De tweede versie van de bijdrage aan de verkiezingsprogramma’s van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is gereed.

Dit stuk is bedoeld als inspiratiebron voor de schrijvers van de programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Ons doel is om zo bij te dragen aan een verkiezingsprogramma dat sterk de nadruk legt op de energietransitie, verduurzaming en circulariteit. Ook deze versie is tot stand gekomen dankzij de betrokkenheid van vele actieve VVD’ers met een hart voor duurzaamheid, maar we hebben ook input gekregen van niet VVD’ers.

Heb je suggesties of aanvullingen? Mail die naar info@liberaal-groen.nl. We zullen het stuk regelmatig actualiseren.

Liberaal Groen programmasuggesties GR2018 4-7-2017