Nederland neemt zijn verantwoordelijkheid in het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen

De Tweede Kamer heeft op 25 januari 2017 ingestemd met ratificatie van het Klimaatakkoord, dat eind 2015 door 195 landen was ondertekend. Nederland laat zien dat het zijn verantwoordelijkheid zal nemen bij de reductie van de CO2-uitstoot. Ook de VVD stemde uiteraard in. VVD kamerlid Remco Dijkstra: “Het is het belangrijkste internationale verdrag van het afgelopen decennium.”

Er ligt een grote uitdaging voor de volgende Nederlandse regering om een ambitieus plan te maken om die uitstoot tussen nu en 2050 nagenoeg geheel tot nul reduceert. Dat vergt grote inspanningen van overheid, bedrijven en inwoners van Nederland.