ACTUELE MOTIE 146E AV OVERGENOMEN

ACTUELE MOTIE 146E AV AANGENOMEN!

Algemene Vergadering, 24 november 2018
Indiener (gremium): Liberaal Groen
Datum ledenvergadering: 24-11-2018
Naam spreker tijdens Algemene Vergadering: Gijs Dröge
De VVD, bijeen in Den Bosch op zaterdag 24 november 2018,

Overwegende dat het fileprobleem hardnekkig is, slecht is voor economie en klimaat;

Overwegende dat alleen maar meer asfalt het probleem ook niet oplost; En het bestrijden van files veel voordelen voor automobilist en samenleving oplevert in devorm van tijd, geld en minder fijnstof en CO2 emissie.

Kennis genomen van het feit dat variabele beprijzing van autogebruik wezenlijk kan bijdragen aan de oplossing van files door betere doorstroming en benutting van de infrastructuur Verzoekt de Tweede Kamerfractie van de VVD onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden voor variabele beprijzing, met als uitgangspunt dat het systeem hiervoor budgettair neutraal is voor de automobilist.

Toelichting op de motie:
Files zijn een steeds groter worden economisch probleem, én een klimaatprobleem. Ondanks forse investeringen in meer asfalt en in OV blijven de files groeien. Bestrijden van files is goed voor de economie (ze kosten ons nu € 3 miljard er jaar) en goed voor het  klimaat. Het oplossen van de files vraagt om andere maatregelen. Veel experts pleiten echter al lang voor een vorm van variabiliseren van de kosten, als effectievere maatregel dan meer asfalt. Grote steden als London, Singapore en Stockholm hebben met succes een spitsheffing ingevoerd. En zelfs de RAI gaf vorige week aan dat “de beste maatregel is een systeem van eerlijk betalen naar gebruik, waarbij autobelastingen
worden omgezet naar een kilometerprijs op basis van de uitstoot per auto”. De RAI voegt eraan toe dat dit nodig is om de klimaatdoelstellingen van het kabinet te halen. De benodigde technieken voor het variabiliseren van die kosten zijn beschikbaar. Die dragen bij aan het slimmer en effectiever benutten van onze infrastructuur. Dat kan, zoals de RAI ook aangeeft, zonder de automobilist op kosten te jagen. Dus alle reden om te onderzoeken hoe variabele beprijzing een oplossing kan bieden, met als uitgangspunt budgettair neutraal systeem.