WERKGROEPEN

Binnen de VVD Liberaal Groen opereren 2 werkgroepen (Team Water & Circulaire Economie) die zich bezighouden met een bepaald aandachtsgebied binnen duurzaamheid. Zij adviseren, afhankelijk van hun status, gevraagd of ongevraagd het bestuur over de ontwikkelingen binnen het vakgebied. Daarnaast voorzien de werkgroepen de organisatie van het laatste nieuws uit hun vakgebied.

VVD’ers die mee willen denken en praten over een bepaald onderwerp zijn van harte welkom bij onze werkgroepen. De werkgroepen komen regelmatig bijeen, bevorderen op feit gebaseerde discussies, organiseren regelmatig gerichte evenementen en zorgen voor een column van white-papers.

De groepen proberen zowel binnen als buiten VVD kennis te vergaren, informatie over te dragen en VVD’ers erbij te betrekken.

AL ONZE WERKGROEPEN

Water, met de overstromingen in Limburg, Duitsland en België in gedachten is het thema actueler dan ooit. Terwijl bewoners druk bezig zijn de draad van het dagelijkse leven weer op te pakken, wordt er flink  gediscussieerd over klimaatverandering -en adaptatie en of en hoe we deze enorme overlast (hadden) kunnen voorkomen.

Waar we het over eens zijn is dat de impact van water gigantisch is. Of het nu gaat om veiligheid, bodemdaling, drinkwater of de energietransitie; water is overal, teveel, te weinig, te vies of schoon. Juist daarom zijn we afgelopen voorjaar begonnen met Team Water. Team Water is een spin off van Liberaal Groen en heeft als doel om water als thema te ‘laden’. We willen water breed onder de aandacht brengen en agenderen binnen de juiste gremia. Dat doen we door op een aantal speerpunten onze visie te formuleren maar ook door boeiende events te organiseren. Het eerste staat in de steigers en vindt begin volgend jaar plaats in Arnhem.

Het team kent geen ingewikkelde organisatiestructuur. Het bestaat uit vijf enthousiastelingen die hun passie voor water delen en hun weg binnen de waterwereld goed kennen. Hierdoor kunnen we snel schakelen en ertoe bijdragen dat water de aandacht krijgt die het verdient.

Via deze site en de LinkedIn en Facebook profielen van Liberaal Groen houden we je op de hoogte van onze activiteiten.

Sabine Pronk

Sandra Weide

Margreet van Gastel

Ronnie Koster

Cees Eenhoorn

 

VVD’ers die mee willen denken en praten over een bepaald onderwerp op het gebied van water zijn van harte welkom bij onze werkgroepen. De werkgroepen komen regelmatig bijeen, bevorderen op feit gebaseerde discussies, organiseren regelmatig gerichte evenementen en zorgen voor een column van white-papers.

 

 

In onze huidige economie zijn we steeds afhankelijker van grondstoffen. We schaden het milieu steeds meer met het vergroten van de plastic soep en het storten van (waardevolle) grondstoffen. Tegelijkertijd laten we de verdienkansen liggen. Liberaal Groen ziet hierbij een kans om onze lineaire economie te ontwikkelen naar een circulaire economie. 
 
Deze werkgroep houdt zich bezig met circulaire economie, een onderwerp dat bij uitstek gaat over vooruitgang en dus goed past bij een liberale kijk op verduurzaming en innovatie. Team Circulaire Economie (CE) overlegt regelmatig en werkt aan deel-onderwerpen die zijn gebaseerd op materiaalstromen en kansen door het verbeteren van de productieketen. Wij gaan daarbij uit van liberale principes zoals producenten verantwoordelijkheid. Met een overheid die stimuleert en inzet op doeltreffend beleid. Door bijvoorbeeld benodigde investeringen te helpen financieren, belemmerende regels weg te nemen en effectief handhaaft op nieuwe wet- en regelgeving.  

We willen circulaire economie neerzetten als een kans voor Nederland en hierin voorop lopen. Dit doen we door inhoudelijke kennis te delen en te verbinden. 

VVD’ers die graag mee willen denken en praten over een bepaald onderwerp op het gebied van circulaire economie zijn van harte welkom bij onze werkgroepen. De werkgroepen komen regelmatig bijeen, bevorderen op feit gebaseerde discussies, organiseren regelmatig gerichte evenementen en zorgen voor een column van white-papers.