,

Inbreng verkiezingsprogramma: Luchtvaart en trein

Schiphol

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 zal Liberaal Groen de verkiezingsprogrammacommissie voorzien van goede, liberale en duurzame ideeën. Dat doen we in de vorm van een serie korte thematische brieven over o.a. verantwoorde luchtvaart, een efficiënte energietransitie, beschermen van biodiversiteit, gezonde landbouw en toekomstbestendige mobiliteit.

Ook zullen we de brieven eind-mei of begin-juni 2020 bundelen en aanbieden aan de verkiezingsprogrammacommissie.

Dank voor alle commentaren op de brief “Minder vliegen, meer met de trein”! In het bijzonder: Henk Gerbers, Ellen Bierman, Mathieu Paardekooper, Francis Kappers en Dirk Breedveld.