,

Inbreng verkiezingsprogramma: Warmte

Maastricht

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 zal Liberaal Groen de verkiezingsprogrammacommissie voorzien van goede, liberale en duurzame ideeën. Dat doen we in de vorm van een serie korte thematische brieven over o.a. verantwoorde luchtvaart, een efficiënte energietransitie, beschermen van biodiversiteit, gezonde landbouw en toekomstbestendige mobiliteit.

Input van de leden van Liberaal Groen is hierbij belangrijk!

De brieven worden eind-mei of begin-juni bundelen en aangeboden aan de verkiezingsprogrammacommissie.

Hierbij de brief over een liberale kijk op de warmtetransitie in Nederland.