Voedsel (concept)

Je zou hier eventueel ook foto-tjes kunnen doen voor ieder sub-onderwerp en zo elk standpunt een eigen pagina geven. Ligt er misschien aan hoe lang het wordt.

Circulaire landbouw

We moeten naar een circulaire landbouw waarbij zo min mogelijk afval vrijkomt, de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk is en waar grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen worden benut. Ook in deze transitie kan Nederland een leidende rol spelen. Dit draagt bij aan het verdienmodel van Nederland. De overheid speelt een grote rol in het faciliteren van die transitie bijvoorbeeld als ‘leading customer‘.

Eiwittransitie

Om de eiwittransitie mogelijk te maken is een gelijk speelveld nodig voor dierlijke eiwitten enerzijds en plantaardige en nieuwe eiwitten anderzijds.

Nederland kan een leidende rol spelen in de transitie van dierlijke naar plantaardige en kunstmatige eiwitten door bestaande innovatieve kennis uit te bouwen en te vermarkten.

Lees hier de inbreng van Liberaal Groen op het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Eerlijke prijs

Liberaal Groen is voorstander van een systeem waarbij de vervuiler betaalt, idealiter door bronbelasting op bijvoorbeeld CO2- en stikstofuitstoot in de hele keten. Dat stuurt gedrag: groente wordt dan goedkoper dan kip, en kip weer goedkoper dan lamsvlees.

Een alternatief kan zijn om te differentiëren met het btw-tarief.

Lees hier de inbreng van Liberaal Groen op het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Investeren in kennis

Wij kunnen de wereld voeden. De wereldbevolking groeit van 7,3 naar 9,7 miljard in 2050. In 2050 is het calorieverbruik nog eens met 60 procent toegenomen. Dit vraagt om kennis en innovatie gericht op voedselproductie, -consumptie en -verspilling. Om te kunnen blijven exporteren moeten we investeren in technologische innovatie en educatie, bijvoorbeeld in toonaangevende instituten als de WUR en innovatiefondsen in AgriTech. Onze bijdrage hoeft niet uit voedsel te bestaan; ook aan export van technologie kunnen we verdienen.

Lees hier de inbreng van Liberaal Groen op het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Kweekvlees

Kweekvlees is een Nederlandse uitvinding en een oplossing van het wereldvoedselprobleem: een kans om op grote schaal vlees te produceren – en exporteren – zonder dieren te slachten. Toch is het in de EU verboden. In Nederland zijn, ondanks een Tweede Kamermotie van D66 en VVD, proeverijen nog steeds niet toegestaan. We dreigen onze voorloperspositie kwijt te raken.

Liberaal Groen pleit voor versoepeling van de regels en een eerlijk speelveld voor producenten van conventioneel- en kweekvlees.

Lees hier de position paper van het Team Voedsel over kweekvlees.

Een motie om proeverijen van kweekvlees zo snel mogelijk in Nederland toe te staan en Europese goedkeuring te faciliteren werd op het 154e VVD-congres door de Tweede Kamerfractie overgenomen.