Amendementen Overig

Het thema Overig bevat een breed scala aan onderwerpen, zoals Duurzaamheid algemeen, mobiliteit, afval, circulaire economie, etc.

Heb je nieuwe amendementen, moties, vragen en voorstellen? Of heb je vragen? Mail dan naar info@liberaal-groen.nl.

Motie_Afval_scheiden

Motie_afvalinzameling_verbeteren

Motie_duurzaamheid_afwegingskader

Motie_mobiliteit_creeer_deelmobiliteithubs

Motie_mobiliteit_ontsluitingregio

Motie_mobiliteit_PR_deelmobiliteit

Image by KvLoon from Pixabay