Standpunten

Onze visie: Op naar een duurzame economie: circulair, innovatief, schoon en gericht op de toekomst.

Onze missie: Liberaal Groen maakt de VVD duurzamer. We beïnvloeden politici en de achterban op een positieve manier en creëren draagvlak voor de transitie naar een duurzame economie.

Onze achtergrond: Het Thematisch Netwerk Liberaal Groen is opgericht om verantwoorde keuzes te maken voor toekomstige generaties over energie, klimaat, voedsel en water. Liberaal Groen heeft zich in 15 jaar tijd ontwikkeld tot hét liberale antwoord op de klimaatverandering.

Leden van Liberaal Groen onderschrijven de volgende kernwaarden.

Klimaatverandering is een uitdaging en een kans.

We wenden de benodigde verduurzaming aan om onze economie te doen groeien. We grijpen de uitdagingen op het gebied van energie, natuur, voedsel en water aan om in de toekomst ons geld op een duurzame manier te verdienen.

We zijn optimisten.

Nederland blinkt uit in innovatie, zoals bij klimaatadaptatie. Door te innoveren, ontwikkelen we verdienmodellen voor onze toekomst en voor die van andere landen.

Vrijheid kan niet zonder verantwoordelijkheid.

We wentelen onze verantwoordelijkheid niet af op de rest van de wereld, noch op de volgende generaties. We verduurzamen hier in plaats van klimaatschade te exporteren. We verduurzamen nu, om de klimaatdoelen van 2050 te halen.

We brengen onze welvaart in balans met de natuur en het klimaat.

Niet alles kan overal. Schone groei is niet alleen een toekomstperspectief, maar steeds urgenter. We maken keuzes voor een gezonde leefomgeving en een duurzame economie. Dat doen we op basis van feiten en wetenschappelijke inzichten.

We steunen pioniers.

We verbieden liever niet, we stimuleren. We zijn tegen permanente subsidies. We zijn voor innovatie- en transitiefinanciering wanneer de markt nog niet redelijkerwijs kan investeren.

De vervuiler betaalt.

Vervuiling kent een prijs. Door de maatschappelijke kosten van vervuiling toe te rekenen aan diensten en producten, worden die duurder. Dan loont het om te verduurzamen.

Vergroening van het belastingstelsel is nodig.

We verschuiven de lastendruk van inkomsten en investeringen naar consumptie. Bewust gedrag en handelen moet lonen. Vervuiling van het milieu wordt belast. Zo stimuleren we de markt om te verduurzamen, en kunnen we milieuregels versimpelen en afschaffen.

De overheid stelt de kaders en schept de voorwaarden.

De overheid formuleert langetermijndoelen, stelt eisen aan productie en producten, en handhaaft deze. Ze ontwikkelt betrouwbare en eenvoudige regelingen en stelt middelen voor duurzame investeringen ter beschikking. Ondernemers profiteren van een schone en betrouwbare energievoorziening, nieuwe verdienmodellen en een gelijk speelveld.

We nemen het voortouw.

Klimaatverandering raakt de hele wereld. Daarom zetten we in op een internationale aanpak en een gelijk speelveld. Wat internationaal niet lukt, doen we Europees. Wat in de EU niet lukt, kan met een kopgroep van landen. We nemen verantwoordelijkheid voor wat we in Nederland wél kunnen doen.

De EU loopt met ons voorop in de ‘nieuwe economie’.

We zetten de marktmacht van Europa in om de transitie wereldwijd aan te jagen. We begrenzen onze afhankelijkheid van onvrije landen door te streven naar ‘strategische soevereiniteit’.

We bekijken maatregelen in onderlinge samenhang.

Transities gaan niet in één rechte lijn vooruit. Soms moeten we bijstellen. Wanneer we een verandering nodig vinden, toetsen we die aan andere voorziene maatregelen, zodat we samenhangend beleid maken.