Over Liberaal Groen

Liberaal Groen zet zich in voor duurzame economische groei. Het is een van de grootste thematische netwerken binnen de VVD, en een van de meest actieve. We doen aanbevelingen voor verkiezingsprogramma’s, schrijven beleidsvoorstellen voor VVD-fracties, en organiseren bedrijfsbezoeken en bijeenkomsten voor leden en niet-leden. Zo draagt Liberaal Groen ook naar buiten toe hoe er binnen de VVD over duurzaamheid wordt gedacht.

Liberaal Groen is in 2008 opgericht en sinds 2016 een thematisch netwerk van de VVD. Als netwerk kunnen we amendementen en moties op partijcongressen indienen en kandidaten voordragen voor de Eerste Kamer, Tweede Kamer en het Europees Parlement.

Wat we doen

Liberaal Groen zet het thema duurzaamheid binnen de VVD hoog op de agenda. Daarvoor wordt invloed uitgeoefend op de samenstelling van verkiezingsprogramma’s, het beleid en de strategie van de partij. Verder praten we regelmatig met VVD-politici en uiteraard met VVD-leden, onder meer op bijeenkomsten van Liberaal Groen zelf.

Liberaal Groen draagt ook naar buiten toe uit hoe er binnen de VVD over duurzaamheid wordt gedacht. We onderhouden contact met maatschappelijke organisaties en de duurzaamheidsnetwerken van andere politieke partijen, gaan op bezoek bij bedrijven en zoeken af en toe de media op. Zo spannen we ons in om (potentiƫle) leden en kiezers via Liberaal Groen aan de VVD te binden.