Over Liberaal Groen

Liberaal Groen is het thematisch netwerk binnen de VVD dat een duurzame economische groei voorstaat. Liberaal Groen bespreekt de hedendaagse uitdagingen op het gebied van milieu, energie, klimaat, water en voedsel. Liberalen, van binnen én buiten de VVD, treffen elkaar om samen stappen te zetten in verduurzaming van politiek en beleid.

Liberaal Groen is opgericht in 2008 en is sinds 2016 een thematisch netwerk binnen de VVD.

De twee doelstellingen van Liberaal Groen

Liberaal Groen zet het thema duurzaamheid binnen de VVD hoog op de agenda. Daarvoor wordt invloed uitgeoefend op de samenstelling van verkiezingsprogramma’s, het beleid en de strategie van de partij. Verder vindt dialoog plaats met actieve politici en worden politici waar nodig geïnformeerd en begeleid. En uiteraard treedt Liberaal Groen veel in contact met VVD-leden, onder meer bij bijeenkomsten van Liberaal Groen rond een specifiek thema of bij bijeenkomsten die op verzoek van VVD-leden georganiseerd worden.

Liberaal Groen draagt naar buiten toe uit hoe er binnen de VVD over het thema duurzaamheid wordt gedacht. Liberaal Groen gaat daartoe de dialoog aan met samenleving en maatschappelijke organisaties. Dit draagt er ook toe bij potentiële leden en kiezers via het netwerk Liberaal Groen aan de VVD te binden.