Thematische netwerken

Liberaal Groen is sinds 2016 een thematisch netwerk van de VVD. Thematische netwerken zijn één van de drie organisatievormen binnen de partij. De VVD kent verder regio’s en lokale netwerken.

Alle netwerken hebben het recht om actuele moties in te dienen op partijcongressen en amendementen op verkiezingsprogramma’s. Ook kunnen zij kandidaten bij de Permanente Scoutingscommissie voordragen voor de Eerste Kamer, Tweede Kamer en het Europees Parlement.

De onderscheidende taken van het thematisch netwerk zijn:

  • Het binden, verbinden en faciliteren van liberaal denkenden en voelenden die langs thematische lijn willen samenwerken.
  • Bijdragen aan het inhoudelijke debat en het organiseren van bijeenkomsten rondom het thema van het thematische netwerk.
  • Het onderhouden van contact met volksvertegenwoordigers en bestuurders die op het terrein van het thematische VVD-netwerk actief zijn.

Liberaal Groen geeft hier invulling aan door:

  • Contact te onderhouden met relevante bedrijven, maatschappelijke organisaties en de duurzaamheidsnetwerken van andere politieke partijen.
  • Activiteiten te organiseren, zoals bedrijfsbezoeken, borrels en webinars.
  • Eigen onderzoek en aanbevelingen voor beleid te doen.
  • Actuele moties in te dienen op partijcongressen.
  • Inbreng en amendementen te leveren op verkiezingsprogramma’s.
  • (Digitale) gesprekken met VVD-kandidaten voor, en -leden van, het Europees Parlement en de Tweede Kamer te faciliteren.
  • VVD’ers uit gemeenten, provincies en waterschappen te betrekken bij onze specialistische teams.

Bestuur

Statutair wordt alleen de voorzitter van het thematisch netwerk door het VVD-hoofdbestuur benoemd. In de praktijk geldt dat ook voor de secretaris. Het thematische netwerkbestuur kan voor beide functies een voordracht doen.

Thematische netwerken mogen zelf aanvullende bestuursleden benoemen. Liberaal Groen hanteert hiervoor een sollicitatieprocedure. Vacatures worden op onze website en in onze nieuwsbrief bekendgemaakt. Het bestuur maakt een eerste selectie op basis van CV’s en motivatiebrieven. In de tweede ronde worden kandidaten uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met ieder twee bestuursleden. Het bestuur beslist vervolgens gezamenlijk welke kandidaten worden uitgenodigd om tot het bestuur toe te treden.

Het bestuur van Liberaal Groen overlegt wekelijks. Gemiddeld steken onze bestuursleden een halve dag per week in Liberaal Groen. Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd. De maximale zittingsduur van bestuursleden is acht jaar.

Liberaal Groen kent verder drie specialistische teams — Nieuwe Economie, Voedsel en Water — die ieder door minstens één bestuurslid worden geleid. Lees hier meer over onze teams.

Interne besluitvorming

De thematische netwerken zijn volgens de partijstatuten bevoegd om hun eigen interne besluitvorming in te richten.

Liberaal Groen organiseert digitale ledenbijeenkomsten over onze inbreng op verkiezingsprogramma’s en de indiening van actuele moties en amendementen. We streven daarin naar consensus, maar leggen de eindverantwoordelijkheid bij het bestuur om de standpunten van Liberaal Groen te bewaken.

Het bestuur van Liberaal Groen heeft door de jaren meerdere kandidaten voorgedragen voor de Eerste en Tweede Kamer. Ervaring en aantoonbare affiniteit met voor ons netwerk relevante onderwerpen zijn daarin bepalend geweest.

In de door het VVD-hoofdbestuur voorgestelde wijziging van het Huishoudelijk Reglement verdwijnt de taak en het recht van thematische netwerken om kandidaten voor te dragen. Liberaal Groen heeft, samen met andere thematische netwerken, amendementen ingediend om deze mogelijkheid te behouden. Ook hebben we voorstellen gedaan om de kandidaatstellingsprocedure van thematische netwerken naar het voorbeeld van de regio’s en lokale netwerken vorm te geven.

Lid worden

VVD-leden kunnen zich aansluiten bij een thematisch netwerk, en aanmelden voor activiteiten, in MijnVVD.

Ben je geen lid van de VVD, maar wel geïnteresseerd in een evenement van Liberaal Groen? Neem dan contact op met secretaris@liberaalgroen.vvd.nl. Onze meeste activiteiten staan open voor niet-leden. Uitzonderingen zijn digitale ledenbijeenkomsten en soms activiteiten met VVD-politici.

Zowel VVD-leden als niet-leden kunnen bij ons aansluiten op Facebook en LinkedIn.

Samenwerking

Liberaal Groen werkt samen met de thematische netwerken Economische Zaken en Innovatie, Financiën, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Mobiliteit en Leefomgeving, Senioren in de Samenleving en het Liberaal Vrouwen Netwerk door gezamenlijk activiteiten te organiseren en gezamenlijke moties in te dienen op partijcongressen.

Ook onderhouden de besturen contact omtrent de indiening van amendementen op verkiezingsprogramma’s om dubbeling te voorkomen en voorgestelde amendementen die voor één netwerk ongeschikt zijn mogelijk elders doorgang te laten vinden.

Alle 24 thematische netwerken zijn te vinden op de website van de VVD.