Amendementen op de wijziging van het Huishoudelijk Reglement

Stemmen

Liberaal Groen dient negen amendementen in op de door het VVD-hoofdbestuur voorgestelde wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement. Tevens steunen we twee moties. Dat is donderdagavond 2 mei besloten in een digitale bijeenkomst van Liberaal Groen.

Liberaal Groen dient geen amendementen in op de Statutenwijziging.

Amendementen

Thematische netwerken zouden onder het nieuwe Huishoudelijk Reglement geen kandidaten meer kunnen voordragen voor de Eerste Kamer, Tweede Kamer, het Europees Parlement en het hoofdbestuur.

Volgens ons heeft dat meerwaarde. Het biedt een pad voor leden die zich in een thematisch netwerk inhoudelijk hebben bewezen, maar (nog) niet actief zijn in hun lokale netwerk of regio, bijvoorbeeld door verhuizing of vanwege een beperking. (Thematische netwerken organiseren ook veel digitale activiteiten.)

Wel bestaat er een ongelijke situatie: waar lokale en regionale kandidaten door hun ledenvergadering worden voorgedragen, kunnen thematische netwerkbesturen zelf kandidaten bij de Permanente Scoutingscommissie voordragen. Dat behoeft verbetering. Meerdere thematische netwerken hebben het initiatief genomen om een procedure voor kandidaatstelling in te richten naar het voorbeeld van lokale en regionale netwerken. Wij zouden daar een verplichting van maken áls thematische netwerken kandidaten willen voordragen. Sommige doen dat liever niet en focussen zich op inhoud en debat. Daarom wordt kandidaatstelling door thematische netwerken in ons amendement een bevoegdheid. Het is nu een taak.

Het hoofdbestuur stelt verder voor om alle bestuursleden van thematische netwerken in de toekomst te benoemen. Dat geldt volgens het huidige reglement alleen voor de voorzitter en in de praktijk ook voor de secretaris. Liberaal Groen heeft hierop twee tegenvoorstellen. De eerste verheft de praktijk tot reglement en laat de benoeming van overige bestuursleden aan de thematische netwerken zelf. De tweede accepteert benoeming van alle bestuursleden door het hoofdbestuur, maar wel met een deadline van vier weken om voordrachten te aanvaarden dan wel te weigeren. Besloten is om beide opties aan de Algemene Vergadering voor te leggen.

Moties

Onduidelijk is hoe de thematische netwerken in de toekomst zullen worden ingericht. We kunnen ons voorstellen dat een aantal slapende netwerken bij actieve netwerken worden gevoegd, maar we waken ervoor dat de energie, ervaring en organisatie die in acht jaar tijd — sinds de oprichting van thematische netwerken in 2015 — door zoveel vrijwilligers tot stand is gebracht niet onverhoopt verloren gaat. Vandaar dat we twee moties indienen:

  1. Betrek actieve thematische netwerken actief bij de herinrichting, en hef geen netwerken op, of voeg netwerken samen, zonder overeenstemming met de betreffende thematische netwerkbesturen.
  2. Leg een voorstel tot herinrichting van de thematische netwerken voor aan de Algemene Vergadering, zodat álle leden kunnen meebeslissen.

Volgende stappen

  • 10 mei: Landelijke deadline voor indiening van amendementen.
  • 13 mei: Landelijke deadline voor indiening van actuele moties.
  • 17 mei: Publicatie VVD-leeswijzer met ingediende amendementen.
  • 21 en/of 22 mei: Digitale behandeling van amendementen.
  • 25 mei: Stemming over amendementen en actuele moties tijdens de 158e Algemene Vergadering in Nieuwegein.

De Algemene Vergadering is onderdeel van de ‘Liberale Open Dag’. Koop je ticket op vvd.nl/lod. Kun je 25 mei niet aanwezig zijn en zoek je iemand om te machtigen? Neem contact op met secretaris@liberaalgroen.vvd.nl. Dan proberen wij jou aan een ander lid te koppelen.