Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement: Procedure voor amendementen

Stemmen

Het hoofdbestuur heeft op 5 april wijzigingsvoorstellen gepubliceerd voor de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de VVD. Daarin worden de volgende hervormingen van thematische netwerken zoals Liberaal Groen voorgesteld:

 • Thematische netwerken kunnen geen kandidaten voor de Eerste en Tweede Kamer en het Europees Parlement meer voordragen, maar slechts de voordrachten van lokale en regionale netwerken ondersteunen.
 • Alle bestuursleden van thematische netwerken moeten door het hoofdbestuur worden goedgekeurd. Dat geldt nu alleen voor de voorzitter en secretaris.
 • Bestuursleden van thematische netwerken mogen maximaal twee termijnen van vier jaar functioneren.
 • Thematische netwerken worden verplicht om bijeenkomsten te organiseren over de indiening van amendementen en moties. De actieve thematische netwerken, zoals Liberaal Groen, doen dit al.
 • Het hoofdbestuur wordt bevoegd om op basis van een gemotiveerd verzoek van het thematisch netwerkbestuur leden toegang tot een thematisch netwerk te ontzeggen. Daar is nu geen mogelijkheid toe.

Verder is het hoofdbestuur voornemens om het aantal thematische netwerken te reduceren, maar welke netwerken blijven, welke worden samengevoegd en welke worden afgeschaft zou na de Algemene Vergadering van 25 mei bekend worden gemaakt.

Leden van Liberaal Groen kunnen tot 30 april 12.00 amendementen op de voorgestelde wijzigingen indienen bij secretaris@liberaalgroen.vvd.nl. Gebruik hiervoor het amendementenformulier. Op 2 mei bespreken we de ingediende amendementen digitaal van 20.00 tot 21.00.

Documenten

Tijdlijn

 • 30 april 12.00: Deadline indiening amendementen bij secretaris@liberaalgroen.vvd.nl.
 • 1 mei: Publicatie ingediende amendementen op liberaal-groen.nl.
 • 2 mei 20.00–21.00: Digitale behandeling van amendementen Liberaal Groen.
 • 39 mei: Zo nodig contact met indieners om amendementen aan te scherpen of vergelijkbare amendementen samen te voegen.
 • 10 mei: Landelijke deadline indiening amendementen door netwerken.
 • 17 mei: Publicatie eerste leeswijzer met ingediende amendementen.
 • 21 en/of 22 mei: Digitale behandeling van alle amendementen die door netwerken zijn ingediend.
 • 24 mei: Publicatie tweede leeswijzer met resterende amendementen en adviezen.
 • 25 mei: Algemene Vergadering in Nieuwegein. Stemming over de amendementen en vaststelling gewijzigde Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Spelregels

 • Amendementen die te laat, of niet in het juiste formaat, worden aangeleverd, kunnen helaas niet worden behandeld.
 • Liberaal Groen neemt alleen amendementen in behandeling die betrekking hebben op de thematische netwerken. Oftewel wijzigingsvoorstellen 1037 en 1059 van de Statuten en wijzigingsvoorstellen 1091 t/m 1097, 1099, 1100, 1115, 1116, 1230, 1233, 1242, 1245, 1254, en 1257 van het Huishoudelijk Reglement. Overige amendementen kunnen bij een lokaal of regionaal netwerk worden ingediend.
 • Amendementen kunnen maximaal drie woordvoerders opgeven. Minstens één van de woordvoerders dient aanwezig te zijn tijdens de digitale amendementensessie van Liberaal Groen op 2 mei, de landelijke amendementensessie(s) van 21 en/of 22 mei en de Algemene Vergadering van 25 mei. Bij afwezigheid kan het amendement als ingetrokken worden beschouwd.

Aanmelden

 • Meld je aan voor de digitale sessies via MijnVVD.
 • Aanmelden voor de Algemene Vergadering, onderdeel van de ‘Liberale Open Dag,’ kan vanaf eind april via vvd.nl/lod.