Water, te veel of te weinig?

Water

Team Water is een van de teams van het VVD-netwerk Liberaal Groen. Wij richten ons op het thema water in brede zin. Of het nu gaat om waterveiligheid, watertekort, wateroverschot, energie uit water: water is overal en actueler dan ooit!

Op vrijdag 1 juli organiseert Team Water een spetterend event met als thema: Water, teveel of te weinig?

Programma

  • 15:30: Welkomstwoord en ontvangst door dagvoorzitter Margreet van Gastel, voorzitter Adviescommissie Warmte EZK / RVO, oud-wethouder Arnhem, oud-Statenlid.
  • Peter Smit, lid Dagelijks Bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) over de uitdagingen waar de waterschappen voor gesteld staan en over klimaatbestendigheid in relatie tot verstedelijking.
  • Vragen panel / publiek.
  • Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat over waterveiligheid.
  • Vragen panel / publiek.
  • Tim van Hattum, programmaleider klimaat bij WUR over hoe groen Nederland er in 2120 in tijden van klimaatverandering uit kan zien.
  • Vragen uit het publiek een aansluitend paneldiscussie, het panel bestaat uit de sprekers en Bas Knapp, lid Dagelijks Bestuur Hoogheemraadschap van Rijnland.
  • 17:30–18:00: Afsluiting en borrel.

Praktische informatie

Datum: 1 juli
Tijd: 15:30–18:00
Locatie: Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam
Bijdrage: €5

Aanmelden via MijnVVD.