Restafval of circulaire economie?

Hayke Veldman Robert Oosting

VVD-Tweede Kamerlid Hayke Veldman gaat op 10 september in debat met de directeur van Spaarnelanden BV, Robert Oosting, over Haarlems restafval. Hoe moet dit afval aangeleverd worden? En wat betekent het voor de Haarlemse economie?

Thijn de Ruijter van debatcafĂ© Thorbecke vindt een debat hierover belangrijk voor Haarlem. De stad produceert jaarlijks zo’n 45 miljoen kilo restafval.

De circulaire economie is een onderwerp met een hoge mate van ontwikkeling,. Ons afval gaat voortaan door het leven als grondstoffen, wat gevolgen heeft voor het bouwen van nieuwe huizen en startende ondernemers.

Er liggen daarom ook kansen, volgens De Ruijter:

De circulaire economie heeft niets te maken met grondstoffenschaarste. Het is gewoon een slim verdienmodel.

Debatcafé Thorbecke, een lokaal initiatief om het politiek debat in Haarlem te bevorderen, opent op maandag 10 september om 20:00 uur het politieke seizoen in de stad. Veel prominente politici en bestuurders gingen er de afgelopen vier jaar met elkaar en het publiek in debat.

Locatie: Proeflokaal In den Uiver, Riviervismarkt 13, 2011 HJ Haarlem
Meer informatie: Thijn de Ruijter via 06 53 67 09 10 of debatcafethorbecke@gmail.com