Naar een regeerakkoord: Hoe versnellen we de transitie naar een duurzame economie?

Op vrijdag 17 februari 20.00-22.00 neemt VVD-kamerlid Remco Dijkstra deel aan het ‘Verkiezingsdebat duurzame economie’ in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

De aankomende Tweede Kamerverkiezingen zijn cruciaal voor ondernemers in Nederland. De volgende regering is aan zet om onze internationale concurrentiepositie, werkgelegenheid en leefomgeving te verbeteren. Hoe stimuleren we duurzame innovatie en werkgelegenheid? Wat is nodig om de circulaire economie te versnellen? Wat moet er veranderen in het belastingstelsel? En hoe halen we de doelen van het klimaatakkoord van Parijs?

Remco gaat met verschillende Kamerleden van andere partijen in gesprek over hoe we de volgende doelen gaan realiseren:

  • De verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening
  • Een economie waar het hergebruik van materialen en het behoud van grondstoffen centraal staat, en
  • De noodzakelijke veranderingen in het belastingstelsel

Kortom: welke duurzame oplossingen kunnen ondernemers van de politiek verwachten na maart 2017?

Diverse leden van Liberaal Groen hebben zich al aangemeld. Er blijkt veel animo te zijn. Als je je niet meer kunt aanmelden, dan kan je het debat live volgen (zie op: https://dezwijger.nl/programma/verkiezingsdebat-duurzame-economie ).