21 mei 2019, Arnhem: waar haal je je energie vandaan?

In Arnhem (21 mei 15.30-18.00; locatie: DNV-GL Energy Utrechtseweg 310) gaan inwoners, ondernemers en politici van Arnhem in gesprek over de kansen en vragen die zij zien bij de energietransitie. Samen kijken ze naar het beantwoorden van de vraag: Arnhem, waar haal je de energie vandaan?
Meer info via initiatiefnemer Peter Paul van der Kaaij: p.vanderkaaij@duxilis.nl, 06-2292932

Arnhem heeft in de huidige Collegeperiode een klimaatfonds ingesteld van € 10 mln voor het bevorderen van duurzaamheid en klimaatadaptatie. Klimaatverandering, eindigheid van grondstoffen, onafhankelijk zijn in onze energievoorziening en energietransitie bieden grofweg twee wegen voor een oplossing:

  • Kansen benutten: bestaande oplossingen toepassen en nieuwe oplossingen ontwikkelen
  • Opleggen van verplichtingen: gedragsverandering of gewenste levensstijl afdwingen door regelgeving en een beroep op schuld en boete.

In het verkiezingsprogramma GR 2018 gaf VVD Arnhem al aan, dat we voor het bereiken van doelstellingen van duurzaamheid de voorkeur geeft aan het bieden van kansen aan “… ondernemerschap en maatschappelijk initiatief …”

Deelnemers aan het gesprek:

  • Gespreksleider/moderator: Margreet van Gastel (Ambassadeur energietransitie voor Ministerie EZ, Voormalig wethouder gemeente Arnhem)
  • Inleider: Ruud Koornstra (Ondernemer, Nationale Energiecommissaris, Voorzitter MKB Innovatie, MVO nl). Schetst de bestaande klimaat- en energieplannen en beschikbare innovaties)
  • Sander Wind (Platform binnenstad Arnhem, aanjager, horecaondernemer)
  • Mark Elbers (inwoner betrokkenen bij transitie in gebouwde omgeving ,T3plus)
  • Bianca van der Weijden (wijkmanager team leefomgeving, Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg)
  • Steffenie Pape (Raadslid VVD Arnhem)
  • Peter Paul van der Kaaij (Bestuurslid VVD Arnhem)

Deze middag wordt tevens voor de eerste keer het Groene Vaasje uitgereikt aan een persoon met verdiensten op het gebied van de energietransitie in Arnhem.