Europees verkiezingsdebat over landbouw- en handelsbeleid

Europees Parlement Brussel

Op maandag 6 mei is er vanaf 20.00 uur in Nijkerk een verkiezingsdebat met kandidaten voor het Europees Parlement, georganiseerd door Platform Aarde Boer Consument, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DoPP). De inloop is vanaf 19.30. Voor uw deelname, inclusief koffie en thee, vragen we een bijdrage van 7 euro.

Aan de orde komen de volgende thema’s

 • Is het mogelijk het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) en handelsbeleid zo in te richten dat boeren (binnen en buiten Europa) een kostendekkende prijs kunnen krijgen voor een zo milieu- en diervriendelijk mogelijk product?
 • Wat zijn de kansen en bedreigingen door vrijhandelsverdragen als CETA, TTIP en Mercosur?
 • Hoe kunnen de Europese landbouwsubsidies binnen het GLB vanaf 2021 effectiever worden ingezet om te voldoen aan maatschappelijke eisen?
 • Hoe te komen tot een ├ęchte kringlooplandbouw en Europese teelt van eiwit- en oliegewassen?
 • Is er een alternatief Europees beleid mogelijk waardoor er minder polarisatie tussen boeren en milieuactivisten ontstaat en de EU positiever naar buiten kan treden?

Kandidaten

 • Annie Scheijer-Pierik (CDA)
 • Jan Huitema (VVD)
 • Tineke Strik (GroenLinks)
 • Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren)
 • Geert Ritsema (SP)
 • Bert-Jan Ruissen (SGP)

Overige deelnemers

 • Hans Geurts (NMV en voorzitter Platform ABC)
 • Greet Goverde (Platform ABC)
 • Keimpe van der Heide (NAV)
 • Joost de Jong (Transitiecoalitie Voedsel)
 • Marleen van der Meulen (Duurzaam Overleg Politieke Partijen)
 • Klaas Johan Osinga (LTO Nederland)

Gespreksleiding: Guus Geurts

Kaarten en inschrijven hier.