Bijeenkomst met Silvio Erkens in Franeker

Silvio Erkens Jasper de Vries

In de prachtige Academie van Franeker was Silvio Erkens, woordvoerder defensie, energie en klimaat voor de VVD in de Tweede Kamer, vorige week te gast bij de VVD Waadhoeke. In een bijeenkomst, die mede werd georganiseerd door Liberaal Groen en het thematisch netwerk Defensie, besprak Silvio zijn lijn in de Tweede Kamer en voerden we twee uur lang discussie.

Uiteraard mét oranjekoek, zoals je die alleen in Fryslân kunt krijgen.

Wat velen van de zo’n 40 aanwezigen bezighield, is de bureaucratie waar burgers en bedrijven mee te maken krijgen wanneer ze willen verduurzamen. Kan en moet de overheid niet veel meer ‘ontzorgen’? Silvio gaf aan dat energieleveranciers hier een bijdrage kunnen leveren, zoals met energieloketten om klanten de weg te wijzen.

Ook Europa kwam aan bod. De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn immers al over twee maanden: 6 juni. Voor het draagvlak onder de klimaatplannen, is het van belang dat de EU betrouwbaar en helder beleid maakt.

In de nieuwe Tweede Kamerfractie is Silvio ook woordvoerder defensie. De oorlog in Oekraïne heeft de rest van de politiek weliswaar wakker geschud, maar we zitten nog steeds op de blaren van jaren van onderinvestering in de krijgsmacht. Silvio komt met een voorstel om de NAVO-norm van 2 procent te verplichten. Om personeelstekorten op te vangen, stelt hij voor om meer jongeren vrijwillig een ‘dienjaar’ bij Defensie te laten dienen. Over een dienjaar versus een dienstplicht werd gediscussieerd. En ook over de ruimte die lokale overheden bereid moeten zijn om te bieden aan militaire oefeningen en industrie.

De bijeenkomst in Franeker was de eerste in een ‘roadshow’ over duurzaamheid en defensie die Liberaal Groen samen met Silvio Erkens, het thematisch netwerk Defensie en lokale VVD-afdelingen organiseert. We danken de VVD Waadhoeke voor deze fantastische kick-off! Hou onze nieuwsbrief en website in de gaten voor de volgende.