Themaochtend energietransitie

Gemeentehuis Stein

Lokaal VVD-netwerk Gulick en Overmaas organiseert samen met thematisch netwerk Liberaal Groen binnenkort in Stein een themabijeenkomst over de energietransitie. De nadruk ligt op de gemeentelijke aanpak.

Het plan is om een dagdeel te besteden aan de energietransitie, als onderdeel van een bredere interne training voor lokale gemeenteraadsleden, steunfracties en partijkader, in het bijzonder uit de gemeenten Stein, Sittard-Geleen, Beek en Beekdaelen. Doel is de vaak nieuwe raadsleden en overige deelnemers van bagage te voorzien die hen van nut kan zijn bij het op liberale wijze omgaan met de uitdagingen van de energietransitie in hun eigen gemeente.

Deelname is op uitnodiging. Email voor informatie Rob Helwig: robhelwig67@gmail.com.