Discussie over gewasbescherming van netwerk-LNV

Gewassen

Onze collega’s van het thematisch netwerk Landbouw Natuur en Voedsel organiseren op 17 november een discussie over gewasbescherming op de Forward Farm te Abbenes. Zeker de moeite waard om te gaan kijken!

Het moge duidelijk zijn dat het thema van de bijeenkomst (politiek) actueel is. Gewasbescherming wordt op lokaal, nationaal en internationaal (stevig) bediscussieerd. Het netwerk-LNV wil bijdragen aan een inhoudelijke discussie.

De bijeenkomst is georganiseerd op een akkerbouwbedrijf die ook als demonstratiebedrijf voor de gewasbeschermingssector wordt gebruikt. Hier worden innovaties voor een toekomstgericht bedrijfsvoering gepresenteerd. Deze locatie is geschikt om zowel de innovaties in de praktijk te bekijken alsinhoudelijk met elkaar over de toekomst van gewasbescherming van gedachten wisselen.

Programma

  • 13:30: Ontvangst
  • 14:00: Rondleiding op het bedrijf
  • 15:30: Discussie
  • 17:00: Borrel

Deelnemers

  • Nefyto, de belangenbehartiger van de gewasbeschermingsmiddelensector.
  • FarmHack: “Er liggen veel maatschappelijke opgaven die met slimme inzet van data en technologie vertaald kunnen worden in innovatie kansen voor de boer.”
  • Hidde Boersma, schrijft als journalist over biotechnologie, landbouw en ethiek.

Het thematisch netwerk LNV draagt de kosten van deze bijeenkomst zelf. Daarom vragen wij een bescheiden bijdrage van €5. Er is maximaal plaats voor 60 mensen.