Bijeenkomst gewasbescherming in Abbenes door Thematisch Netwerk Landbouw Natuur en Voedsel

Onze collega’s van het Thematisch Netwerk Landbouw Natuur en Voedsel organiseren een mooie discussie over gewasbescherming op 17 november op de Forward Farm te Abbenes. Zeker de moeite waard om te gaan kijken!

Het moge duidelijk zijn dat het thema van onze bijeenkomst erg (politiek) actueel is. Gewasbescherming wordt op lokaal, nationaal en internationaal (stevig) bediscussieerd. Wij willen vanuit het VVD thematisch netwerk Landbouw Natuur en Voedsel bijdragen aan een inhoudelijke discussie. Daarom, zoals reeds aangekondigd, nodigen wij u van harte uit voor de themabijeenkomst gewasbescherming op 17 november op de Forward Farm te Abbenes.

De bijeenkomst is georganiseerd op een akkerbouwbedrijf die ook als demonstratiebedrijf voor de gewasbeschermingssector wordt gebruikt. Hier worden innovaties voor een toekomstgericht bedrijfsvoering gepresenteerd. Deze locatie is geschikt om zowel de innovaties in de praktijk te bekijken alsinhoudelijk met elkaar over de toekomst van gewasbescherming van gedachten wisselen.

Hoe ziet de middag eruit?

Wij hebben een erg interessant programma neergezet:
– 13:30 ontvangst forward farm Abennes;
– 14:00 rondleiding op het bedrijf, (waar ook als de gewassen geoogst zijn, zeer veel te zien is);
– 15:30 hebben wij drie sprekers:
* Nefyto, de belangenbehartiger van de gewasbeschermingsmiddelensector (www.nefyto.nl);
* FarmHack, “Er liggen veel maatschappelijke opgaven die met slimme inzet van data en technologie vertaald kunnen worden in innovatie kansen voor de boer.”(www.farmhack.nl);
* Journalist Hidde Boersma schrijft over biotechnologie, landbouw en ethiek (www.decorrespondent.nl/hiddeboersma)
– Rond 17:00 de borrel na afloop om te netwerken is op eigen kosten, maar erg gezellig.

Het VVD thematisch netwerk LNV draagt de kosten van deze bijeenkomst zelf. Daarom vragen wij een bescheiden bijdrage van €5. Er is maximaal plaats voor 60 mensen.

Wij hopen u de 17e in Abbenes te kunnen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Gert Brommer (voorzitter)
Barry Hoogezand (secretaris)