Impact energietransitie en omgevingswet op het landelijk gebied

Zonnepark Apeldoorn

Dé gamechangers die zich steeds prominenter in de ontwikkelprocessen in het landelijk gebied manifesteren: energietransitie en (invulling ervan via) de omgevingswet.

Het thematisch netwerk Economische Zaken en Innovatie brengt op vrijdagmiddag 9 februari een bezoek aan het energie-moderne kantoor van de lokale Energiecoöperatie Apeldoorn om hierover te discussiëren. Ook wordt een bezoek gebracht aan het in aanbouw zijnde Zonnepark Apeldoorn.

Afsluiting met een winterborrel-in-het-veld.