Lagerhuisdebat over duurzaamheid bij ALV Rijn- en Veenstreek

Lagerhuisdebat over duurzaamheid bij ALV Rijn- en Veenstreek

Op dinsdag 21 november was Liberaal Groen te gast in Avifauna bij de Algemene Ledenvergadering van lokaal netwerk Rijn- en Veenstreek (gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, en Nieuwkoop). Na een gesprek met Tweede Kamerlid Sven Koopmans over Noord-Syrië en het behandelen van de ingekomen post en agendapunten, was het tijd voor het interactieve onderdeel. Ter gelegenheid van het afscheid van Max Knegjens (één van de ambassadeurs van Liberaal Groen) als bestuurder in het lokale netwerk mocht Liberaal Groen de avond afsluiten met een Lagerhuisdebat over duurzame vraagstukken die spelen op lokaal niveau.

Met veel humor werden in debat argumenten uitgewisseld op lokale vraagstukken op duurzaamheid. Werken gedifferentieerde tarieven voor afvalinzameling recycling in de hand, of leidt dit tot meer straatafval? Kan de gemeente in haar aanbestedingen inzetten op duurzaamheid? Bijvoorbeeld door bij de volgende concessieperiode voor busvervoer eens na te denken over zero-emissie?

Het Klimaatakkoord is reeds rond, maar de uitwerking ervan zal nu op lokaal niveau vorm moeten krijgen. Daarom gingen we in gesprek hoe er gemeentelijk moet worden omgegaan met de kaders die de provincie Zuid-Holland heeft opgesteld in hun coalitieakkoord rondom de energietransitie. Als we opties uitsluiten, bieden we dan een alternatief? Samen met ambassadeurs Sven Ringelberg en Gerd-Jan Otten gingen we vervolgens in op uitdagingen van de CO2-reductie in de warmtevraag, want ook deze regio moet op termijn komen met een warmtevisie.

Als uitsmijter raakten we aan het stikstofdossier. Kunnen we onderscheid maken tussen elektrisch rijden en ander wegverkeer bij aanpassingen van de maximumsnelheid naar 100km/h? Kan elektrisch verkeer dan wel 130km/h blijven rijden als gevolg van te behalen stikstof-normen? Wat is liberaal, rechtvaardig en uitvoerbaar?