Slim inspelen op smart mobility

Groningen trein verkeer

Elektrische en zelfrijdende voertuigen, batterijen, waterstof, LNG, biobrandstoffen: wat zijn de beste nieuwe technologieën voor Nederland en wat zou de rol van de overheid moeten zijn vanuit een liberaal oogpunt?

Op zaterdag 29 oktober organiseert Liberaal Groen in samenwerking met Jacqueline Verbeek, gedeputeerde van de VVD in Utrecht, en het thematisch netwerk Mobiliteit en Leefomgeving, een technische briefing waarin deze onderwerpen aan bod komen.

Programma

Op het programma staat een groot aantal sprekers die uitleg en visie geven op de diverse energiebronnen én op de automatisering van voertuigen. De sprekers komen uit de voertuigindustrie, de energieproductie en van kennisinstellingen. De doelgroep zijn bestuurders en Kamerleden van de VVD met interesse in mobiliteit.

De technische briefing bestaat uit drie sessies, met tijdens elke sessie verschillende presentaties. Onder leiding van verschillende sprekers wordt u bijgepraat over de beste nieuwe technologieën, de rol van de overheid en de liberale kijk hierop.

Praktische informatie

Locatie: HF De Witte, Henri Dunantplein 4, De Bilt
Tijd: 09:30–14:30