Werkbezoek aan Den Helder met Jeannette Baljeu

Rogier Bruin Jeannette Baljeu Nick Ottens Kees Visser

Den Helder ligt weliswaar in de punt van Noord-Holland, maar wie een kaart bekijkt van onze ‘exclusieve economische zone’ op de Noordzee ziet de stad precies in het midden van ‘Nederland’ liggen. En dat biedt kansen! Want de groene groei die we als VVD willen, komt voor een niet gering deel van zee.

Liberaal Groen bezocht maandag met Jeannette Baljeu, kandidaat #3 van de VVD voor het Europees Parlement, de haven, heliport en twee offshorebedrijven in Den Helder. Als gedeputeerde voor onder andere de industrietransitie en water in Zuid-Holland, en eerder wethouder haven en vervoer in Rotterdam, is Jeannette nauw betrokken bij de verschillende verduurzamingsslagen die in de haven bij elkaar komen: op het gebied van energie, logistiek en klimaatadaptatie. Met Den Helder heeft ze ook nog eens een persoonlijke band. Ze is er namelijk geboren!

De vier werkbezoeken lieten ons zien hoe Den Helder de expertise en infrastructuur die het in de vorige eeuw voor olie en gas heeft opgebouwd, kan aanwenden voor de nieuwe energiebronnen van zee: waterstof en wind.

Drie van de vier Nederlandse gaspijpleidingen uit zee komen in Den Helder aan land. De gasbehandelingsinstallatie in Den Helder is zelfs één van de grootste ter wereld. Hier kan ook ‘blauwe’ waterstof worden gemaakt. De CO₂-uitstoot wordt dan teruggepompt in lege gasvelden op zee. Zo kan Nederland op korte termijn grote industriële verbruikers, zoals Tata Steel, omschakelen naar waterstof én wordt er een markt gecreëerd voor groene waterstof, waarbij aardgas wordt vervangen door groene stroom.

Zoals van windparken op zee. De windturbines worden niet in Den Helder gebouwd, maar bedrijven in de stad werken mee aan de installatie en het onderhoud. Zo is Bluestream, sinds 2023 onderdeel van de Schotse OEG Energy Group, gespecialiseerd in werkzaamheden onder water en hoog boven het zeepeil. Daarvoor heeft het duikers in dienst en werknemers die bekwaam zijn in ‘rope access’. Ook maakt Bluestream eigen onderwaterrobots.

Robert Boltendal, Niels Noordeloos en Rolf de Vries vertelden over hun bedrijf, en over de kansen en uitdagingen die zij zien. Onderhoud aan windparken, en het ontmantelen van oude olie- en gasplatformen, levert goedbetaalde banen op voor mbo’ers in de regio. De technologie en vaardigheden die zij ontwikkelen, kan Nederland tevens exporteren. Maar zij zien ook dat wanneer landen rond de Noordzee haast maken met de bouw van nieuwe windparken, dat leidt tot tekorten aan mankracht en materialen, wat weer leidt tot hogere kosten. Vandaar een advies aan Jeannette: waak er in Brussel voor dat de groene ambities van de EU hun doel niet voorbijschieten.

Verderop op industrieterrein De Kooy zit het voormalige DHSS, in 2023 overgenomen door Clarkson Port Services, een Brits bedrijf. Zij transporteren personeel en goederen van en naar offshore activiteiten. Met directeur Wim Schouwenaar spraken we onder meer over de gevolgen van de Brexit. Britse bedrijven, die immers ook op de Noordzee actief zijn, betalen graag voor Nederlandse mensen, kennis en toegang tot de Europese markt. Maar naarmate de Britse en Europese wetten en regels verder uit elkaar groeien, neemt het papierwerk voor bedrijven toe.

De helikoptervluchten naar zee vertrekken vanaf Den Helder Airport, wat pal naast het militaire vliegveld De Kooy ligt. We kregen daar een rondleiding van directeur Conny van den Hoff, die vertelde dat de luchthaven zich voorbereidt op toekomstige vormen van vliegen: elektrisch en drones.

Den Helder Airport stelt strenge eisen aan de veiligheid op de luchthaven en aan boord. Dat doen niet alle kleinere luchthavens in Europa, waardoor het voor bedrijven goedkoper kan zijn om vanuit daar te vliegen. Wederom een oproep aan Jeannette: zorg voor een gelijk speelveld in Europa. En dan natuurlijk het liefst door in heel Europa de normen op te krikken naar ons niveau.

Alle ambities op zee – waterstof, wind én natuur – leveren een flinke puzzel op. Ook in Den Helder zelf. De haven kan niet naar buiten uitbreiden, want de Waddenzee is beschermd natuurgebied. Dus zoekt het havenbedrijf Port of Den Helder meer kaderuimte aan Het Nieuwe Diep. Daarvoor zou de brug naar het marineterrein moeten worden verplaatst.

We namen een kijkje met Kees Turnhout, algemeen directeur van Port of Den Helder, en Katja Naber-van der Aa, commercieel manager. Ook praatten zij ons bij over hun plannen voor duurzame brandstof, zoals e-methanol, en walstroom.

Liberaal Groen dankt de VVD Den Helder voor het organiseren van een mooie dag en de bedrijven waar we langs mochten komen. We wensen Jeannette veel succes in de verkiezingen op 6 juni!