Margreet van Gastel

Vice-voorzitter

Margreet van Gastel

Verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid zijn belangrijke begrippen voor mij. En dus is verantwoord omgaan met onze leefomgeving daar een logisch uitvloeisel van. Na verschillende functies in het openbaar bestuur, van Gelders Statenlid tot en met wethouder in Arnhem houd ik mij nu bezig met energietransitie. Vanuit het energieakkoord werk ik o.a. als programmamanager energiebesparing bedrijven bij de Rijksoverheid. En vervul, vanuit maatschappelijke betrokkenheid, verschillende bestuursfuncties. Vanuit liberaal perspectief wil ik graag een bijdrage leveren aan het aanjagen van het innovatieve groene economische klimaat. Verbindingen leggen tussen onderwijs,onderzoek, ondernemers en overheid. Met uiteindelijk doel een beter klimaat voor ons allemaal.

Margreet is gehuwd met Kees van Gastel. Zij hebben samen twee kinderen en een kleinkind, en wonen in Arnhem.

Meer info: www.greenbridgesadvies, c.vangastel@chello.nl of 06 52 375 236.