Overige amendementen verkiezingsprogramma 2021

Utrecht Centraal bus

Liberaal Groen dient op een breed scala aan onderwerpen, waaronder duurzaamheid algemeen, mobiliteit, afval en circulaire economie, moties in op het VVD-verkiezingsprogramma van 2021:

Heb je nieuwe amendementen, moties, vragen en voorstellen? Of heb je vragen? Mail dan naar info@liberaal-groen.nl.