Amendementen warmte verkiezingsprogramma 2021

Warmtenet

De warmtetransitie in de gebouwde omgeving is een belangrijk element in de energietransitie. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 1,5 miljoen woningen verduurzaamd zijn.

De warmtetransitie is een lastig thema voor de VVD. Als liberaal willen we dat elk individu en elk bedrijf zelf kan bepalen hoe zij hun woning of pand van warmte te voorzien. Tegelijkertijd vinden wij dat de energietransitie betaalbaar moet zijn en zoeken we naar de laagste maatschappelijke kosten. Dit wringt.

In het Klimaatakkoord is gekozen voor de ‘wijkaanpak’ als hoofdaanpak: gemeenten bepalen wanneer en hoe een wijk van het aardgas gaat. Overigens kunnen woning- en pandeigenaren zelf tot dat moment al stappen zetten, bijvoorbeeld (rendabele) isolatie aanbrengen. Het gevolg van de wijkaanpak is dat individuen die het niet eens zijn met de keuze in hun wijk tegen hun wil van het aardgas af moeten. Dat wringt met het liberale gedachtegoed. Maar iedereen de eigen keuze laten is maatschappelijk onbetaalbaar. Er kan namelijk niet in elke wijk een groengasnet, een warmtenet en een verzwaard elektriciteitsnet aangelegd en geĆ«xploiteerd worden.

Liberaal Groen dient hierover een aantal moties in op het VVD-verkiezingsprogramma van 2021:

Heb je nieuwe amendementen, moties, vragen en voorstellen? Of heb je vragen? Mail dan naar info@liberaal-groen.nl.