Beknopt jaaroverzicht Liberaal Groen 2020

Jaaroverzicht Liberaal Groen 2020

Dank je wel voor de inzet in 2020 voor en met Liberaal Groen!

2020 was geen normaal jaar. Maar elke verandering of verrassing blijkt ook kansen te bieden. Dat geldt voor verduurzaming: dat levert veel groene banen en exportkansen op voor de Nederlandse economie.

En het werkte dus ook zo met Corona. Ondanks de grote impact op ons allemaal, kon Liberaal Groen in 2020 juist makkelijker events (groot en klein) organiseren. Meest in het oog springend:

  • Digitaal event in juni met zo’n 75 deelnemers om de inbreng van Liberaal Groen in het verkiezingsprogramma 2021 aan te bieden aan Uri Rosenthal en Klaas Dijkhoff.
  • Opstellen van die inbreng: wel 100 leden hebben via social media en mail hun inbreng gehad. Dat ging makkelijker en sneller dan voorheen.
  • Het 87-jarige lid dat ons mailde dat hij blij was dat events nu digitaal zijn: hij is niet meer zo goed ter been en kan niet het hele land door kan reizen naar ieder zaaltje.

Uiteraard hoopt ook Liberaal Groen dat we Corona snel achter ons kunnen laten. Maar de nieuwe mogelijkheden om elkaar digitaal ook te ontmoeten, zullen we blijven benutten.