Bouwstenen voor een duurzaam Regeerakkoord 2021-2025

Groene aarde

Liberaal Groen heeft met de duurzame netwerken van CDA, D66, GroenLinks, PvdA, Volt een voorstel geschreven voor een duurzame paragraaf in het Regeerakkoord 2021-2025: Bouwstenen voor een duurzaam regeerakkoord.

Het Duurzaam Overleg Politieke Partijen (DOPP), de zes netwerken duurzaamheid van het CDA, D66, GroenLinks, PvdA, Volt en VVD, heeft dit duurzaam regeerakkoord opgesteld. Het document biedt 50 bouwstenen op het gebied van energie, landbouw, wonen en economie. Het is de derde keer op rij dat het DOPP na landelijke verkiezingen zo’n document heeft opgesteld.

Liberaal Groen hoopt dat dit document inspiratie en praktische aanknopingspunten biedt, aan de onderhandelaars voor een nieuwe coalitie, aan leden van deze zes politieke partijen, en uiteraard aan leden van het netwerk Liberaal Groen.

Dit document laat ook zien dat er een brede coalitie mogelijk is op het gebied van duurzaamheid. Inhoudelijk is het document een slag duurzamer dan ons verkiezingsprogramma, maar het voelt en ruikt nog steeds VVD met aandacht voor innovatie en ondernemerschap. Het enige punt waar we niet uit gekomen zijn, is kernenergie. Hier hebben we “agreed to disagree”.

Het document is uiteraard aangereikt aan de partijleiders van de zes partijen en andere Kamerleden die direct betrokken zijn bij gesprekken over coalitievorming. Daarnaast is het document gedeeld met de landelijke media.