Cees Eenhoorn: voor verduurzaming van de VVD en Amsterdam

Cees Eenhoorn

Op 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Cees Eenhoorn staat voor de Amsterdamse VVD op een eervolle elfde plek.

De afgelopen jaren heb ik mij als lid van de VVD-fractie hard gemaakt voor de verduurzaming van zowel onze eigen partij als van Amsterdam. Duurzaamheid en de energietransitie worden inmiddels door steeds meer VVD’ers gezien als thema’s die naadloos aansluiten bij het liberalisme. En terecht! Duurzaamheid gaat over werkgelegenheid, economische voorspoed en innovatie.

De komende periode wil ik mij blijven inzetten voor die verduurzaming. Duurzaamheid raakt aan werk, economie, ruimtelijk ontwikkeling, wonen en verkeer en vervoer. Door in te zetten op het aantrekken van innovatieve bedrijven kan het teruglopen van ‘fossiele bedrijvigheid’ worden opgevangen en wordt werkgelegenheid gecreĆ«erd. Het faciliteren van compact, hoog en efficiĆ«nt bouwen leidt meer duurzame woonruimte op minder ruimte zodat de stad voor meer mensen bereikbaar wordt. Ook voor verkeer en vervoer geldt dat een duurzame benadering onze stad ten goede komt. De VVD heeft op het laatste gebied echte keuzes durven maken en ik wil dat pad graag verder ingaan.

Mag ik op 21 maart op uw Amsterdamse stem rekenen? Dank u wel!

Cees Eenhoorn lijst 3, plek 11.