Inbreng verkiezingsprogramma: Energietransitie

Windturbines

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 zal Liberaal Groen de verkiezingsprogrammacommissie voorzien van goede, liberale en duurzame ideeën. Dat doen we in de vorm van een serie korte thematische brieven over o.a. verantwoorde luchtvaart, een efficiënte energietransitie, beschermen van biodiversiteit, gezonde landbouw en toekomstbestendige mobiliteit.

Input van de leden van Liberaal Groen is hierbij belangrijk! Dank aan de leden Bert Amesz, Mark Berg, Kors Bos, Wouter van Caspel, Luciano Durán Morales, John Elenbaas, Dick Harryvan, Ellen Lastdrager, Rob Leegwater, Amarja Muller en Gerd-Jan Otten voor hun commentaar op deze brief over de energietransitie.

We zullen de brieven eind-mei of begin-juni bundelen en aanbieden aan de verkiezingsprogrammacommissie.