Europese verkiezingen: conceptprogramma en procedure voor amendementen

Europa

De conceptversie van het VVD-programma voor de Europese verkiezingen van 2024 is beschikbaar. Klik hier om het conceptprogramma te lezen. Voor amendementen is er een versie met regelnummers.

Netwerken als Liberaal Groen hebben tot 16 december de tijd om amendementen in te dienen. Het definitieve verkiezingsprogramma wordt vastgesteld op de Algemene Vergadering van 27 januari.

Tijdlijn

 • 2 december: Publicatie concept-verkiezingsprogramma.
 • 9 december 23.59: Deadline om voorstellen voor amendementen in te dienen bij secretaris@liberaalgroen.vvd.nl. Gebruik hiervoor dit amendementenformulier (ook te downloaden via MijnVVD).
 • 11 december: Bestuur deelt alle voorgestelde amendementen met beknopte appreciatie.
 • 12 december 20.00–21.30: Digitale behandelingen van amendementen Liberaal Groen.
 • 13–16 december: Zo nodig contact met indieners om amendementen aan te scherpen of vergelijkbare amendementen samen te voegen.
 • 16 december: Landelijke deadline voor netwerken om amendementen in te dienen.
 • 19 januari: Publicatie leeswijzer met amendementen van alle netwerken en appreciates hoofdbestuur.
 • 22 en/of 23 januari: Digitale behandeling van amendementen.
 • 27 januari: Algemene Vergadering.

Spelregels

 • Amendementen die te laat, of niet in het juiste formaat, worden aangeleverd, kunnen helaas niet worden behandeld.
 • Amendementen van Liberaal Groen moeten betrekking hebben op duurzaamheid en duurzame groei. Met name: energie, klimaat, milieu, de nieuwe economie, voedsel en water. Dien overige amendementen in bij een lokaal, regionaal of ander thematisch netwerk. Hou er rekening mee dat elk netwerk eigen deadlines en procedures heeft.
 • In lokale netwerken en regio’s beslist de ledenvergadering welke amendementen worden doorgezet. Thematische netwerken hebben geen ledenvergaderingen. Daar beslist het bestuur. Onze inbreng op het verkiezingsprogramma zal daarin leidend zijn.
 • Amendementen kunnen maximaal drie woordvoerders opgeven. Minstens één van de woordvoerders dient aanwezig te zijn tijdens de landelijke amendementensessie(s) en de Algemene Vergadering van 27 januari. Bij afwezigheid kan het amendement als ingetrokken worden beschouwd.

Aanmelden

 • Meld je aan voor de amendementensessie van Liberaal Groen via MijnVVD.
 • Inschrijving voor de landelijke amendementensessie(s) en AV is nog niet mogelijk.

Tips

 • Amendementen kunnen tekst aanpassen, toevoegen, verplaatsen of verwijderen.
 • Er geldt geen maximum aantal woorden voor het amendement zelf. Voor aanvullingen op het conceptprogramma raden we echter aan om beknopte bullets te maken van hoogstens drie zinnen. Hoe meer tekst, hoe groter de kans dat het amendement wordt ontraden.
 • De toelichting moet wel bondig zijn. Beperk je tot 250 woorden.