Geef de burger wat te kiezen: Kweekvlees verdient meer politieke aandacht

Kweekvlees

Kweekvlees is een Nederlandse uitvinding en een oplossing van het wereldvoedselprobleem: een kans om op grote schaal vlees te produceren – en exporteren – zonder dieren te slachten. Toch is het in de EU verboden. In Nederland staat de NVWA zelfs geen proeverijen toe, ondanks een motie van D66 en VVD die hierover in maart door de Tweede Kamer werd aangenomen. Meatable, één van de twee grote Nederlandse kweekvleesbedrijven, verplaatst al deel van de productie naar Singapore, waar kweekvlees wel mag.

We dreigen onze voorloperspositie kwijt te raken. Ook Israël, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zwitserland passen hun regels aan om kweekvlees mogelijk te maken. Liberaal Groen roept de Nederlandse politiek op om vaart te maken. Regels die innovatie in de weg zitten moeten meebewegen. Er moet een eerlijk speelveld komen voor producenten van conventioneel en kweekvlees. Alleen met het juiste ondernemingsklimaat kan Nederland koploper blijven.

In deze position paper zet Team Voedsel de voordelen van kweekvlees op een rij, wijst het knelpunten aan en doet het concrete aanbevelingen aan de VVD-fracties in de Tweede Kamer en het Europees Parlement.

Een motie naar aanleiding van de position paper werd op het 154e VVD-congres van 19 november door de Tweede Kamerfractie overgenomen.