Leden VVD nemen amendementen Liberaal Groen over

VVD logo

Tijdens de Algemeen Ledenvergadering van de VVD op zaterdag 19 november heeft Liberaal Groen met succes een groot aantal amendementen verdedigd bij de behandeling van het verkiezingsprogramma. Het resultaat zal straks te zien zijn in het programma. We zijn trots op dit resultaat en willen iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage!

Punten die de partij heeft overgenomen zijn kort samengevat:

 • Een visie op duurzaamheid in de inleiding van het programma.
 • Geen subsidie voor exploitatie van energieopwekking, fossiel of hernieuwbaar.
 • Geen belasting op zelf opgewekte en verbruikte energie (salderingsregeling).
 • Betrouwbaar, betaalbaar en schoon als uitgangspunten van het energiebeleid.
 • Geen keuze van de overheid voor een bepaalde techniek van energieopwekking (dus ook niet door het noemen ervan in het programma).
 • Erkenning van effect van fossiele verbranding van energie op klimaat.
 • Bevestiging van instemming met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs (dus ook geen uitstel).
 • Meer aandacht voor circulaire economie en het wegnemen van regels die die transitie in de weg staan.
 • Verduurzaming van de landbouw als speerpunt.

De lijst is niet compleet. Mocht je specifieke vragen hebben, laat het gerust weten.

Vervolgens worden door de leden de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer vastgesteld. Dit geschiedt via een (online) ledenraadpleging. Uiteraard is Liberaal Groen sterk voorstander van kandidaten die verduurzaming een warm hart toedragen. De volgende kandidaten (ook lid van Liberaal Groen) kunnen we daarom van harte aanbevelen:

 • Dennis Wiersma (11)
 • Pieter Duisenberg (15)
 • Remco Dijkstra (27)
 • Anja Prins (74)

Het helpt als je de kandidaat van jouw voorkeur zo hoog mogelijk op jouw voorkeurslijst plaats: dat kan vanaf plaats 2, omdat de lijsttrekker al is gekozen.

Maak in elk geval gebruik van de mogelijkheid om te stemmen als je lid bent van de VVD. Hoe meer steun kandidaten krijgen, hoe sterker ze staan om de boodschap van verduurzaming straks in de Tweede Kamer naar voren te brengen!