Liberaal Groen en het verkiezingsprogramma van de VVD

VVD logo

Met de input van leden heeft het bestuur van Liberaal Groen de afgelopen dagen hard gewerkt aan het opstellen van amendementen voor het verkiezingsprogramma van de VVD. Naast een aantal amendementen voor uiteenlopende hoofdstukken, zoals economie, onderwijs en mobiliteit, hebben we ons toegelegd op het hoofdstuk Energie en Klimaat. Om daarvan een compleet beeld te geven hebben we alle voorgestelde wijzigingen opgenomen in een complete tekst voor het hoofdstuk. Download hier en hier.

We rekenen op jullie steun voor deze inzet, en wil jullie graag oproepen naar de Algemene Ledenvergadering van de VVD op 19 november in Noordwijkerhout te komen! Als daar behoefte aan is, organiseren we graag nog een keer een avond om ons daar op voor te bereiden.