Liberaal Groen en het verkiezingsprogramma van de VVD

Met veel dank voor jullie input hebben we de laatste dagen hard gewerkt aan het opstellen van amendementen voor het verkiezingsprogramma van de VVD. Naast een aantal amendementen voor uiteenlopende hoofdstukken (zoals economie, onderwijs en mobiliteit) hebben we ons met name toegelegd op het hoofdstuk Energie en Klimaat. Om daarvan een compleet beeld te geven hebben we alle voorgestelde wijzigingen opgenomen in een complete tekst voor het hoofdstuk. Download hier en hier.

In een later stadium zal ik nog berichten welke amendementen allemaal zijn ingediend vanuit ons netwerk en welk advies het hoofdbestuur van de partij aan de ledenvergadering daarover zal uitbrengen.

We rekenen op jullie steun voor deze inzet, en wil jullie graag oproepen naar de Algemene Ledenvergadering van de VVD op 19 november in Noordwijkerhout te komen! Als daar behoefte aan is, organiseren we graag nog een keer een avond om ons daar op voor te bereiden.

met veel groeten,
Gijs Dröge