Liberaal Groen roept VVD-fractie op om groene koers vast te houden

Liberaal Groen logo

Het bestuur van Liberaal Groen heeft de VVD-fractie in de Tweede Kamer per brief opgeroepen om de duurzame koers van de partij en onze klimaatambities vast te houden:

Klimaat en natuur hebben voor veel kiezers geen prioriteit op de korte termijn, maar zijn allesbepalend voor onze vrijheid, veiligheid en welvaart op de lange termijn. Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid haar verantwoordelijkheid pakt.

Liberaal Groen is trots op het beleid dat de VVD in de afgelopen kabinetten heeft opgezet:

We zijn op de goede weg. We zijn trots op de positieve bijdrage die we als netwerk hebben kunnen leveren aan het verkiezingsprogramma. De actieve inbreng laat zien dat onze leden hechten aan een duidelijke duurzame koers.

In het bijzonder vraagt het bestuur aandacht voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, Europese samenwerking, waterbeleid en klimaatadaptatie, energieonafhankelijkheid, natuur en stikstof, circulariteit, dierenwelzijn en het Klimaatfonds. Lees de brief hier.

Actuele motie

Gijs Dröge, de oprichter van Liberaal Groen, en elf andere leden hebben ook een actuele motie ingediend voor de 157e Algemene Vergadering van de VVD op 27 januari, die uitspreekt dat deelname of gedoogsteun van de VVD aan een nieuwe regering alleen wenselijk is wanneer de klimaatdoelen van ‘Parijs’ ondubbelzinnig worden gerespecteerd en actief klimaatbeleid deel uitmaakt van een regeerakkoord. Lees de motie hier.

De motie wordt door het hoofdbestuur overgenomen. De geschreven reactie is positief:

De VVD wil dat we in een mooi en schoon land leven en dat toekomstige generaties dit ook kunnen. We gaan hiervoor zorgen met ambitieus en realistisch klimaatbeleid. Conform ons verkiezingsprogramma zetten we in op 55 procent CO₂-reductie in 2030, 85 procent in 2040 en 100 procent CO₂-reductie in 2050.

Om deze doelen te halen, doen we liberale voorstellen die ambitieus èn realistisch zijn en waarvan het PBL ook heeft aangetoond dat we de klimaatdoelen gaan halen. Hier willen we voortvarend mee aan de slag en we kiezen met overtuiging voor een duurzame toekomst.