VVD zet in op een duurzame, ondernemende toekomst

Naast een groot aantal amendementen, die correct zijn verwerkt in het Verkiezingsprogramma van de VVD, zijn er in onze ogen enkele storende onjuistheden geslopen in het definitieve programma. De tekst zou moeten luiden:

1) De VVD accepteert en ondersteunt de akkoorden van Parijs.
2) De VVD is tegen langdurige exploitatiesubsidies op energie. Waar mogelijk zal de SDE+ worden afgebouwd waardoor de bijdrage van de burger hieraan verlaagd kan worden. De VVD jaagt de innovatie voor de energietransitie aan en maakt daar separaat gelden voor vrij.
3) De prijs voor CO2-emissies is te laag om effectief te zijn. Dat wordt veroorzaakt door het te hoge aantal uitgegeven gratis emissierechten. De VVD zet zich in voor een hogere CO2-emissieprijs.

Liberaal Groen is hierover in gesprek met verschillende partij organen om in de campagne een eenduidige, toekomstgerichte boodschap af te geven.

Campagneleiding en Kamerleden reageerden positief op de stellingname van Liberaal Groen en zoeken actief mee naar een gezamenlijke formulering in lijn met de hier gepubliceerde teksten.

Bestuur Liberaal Groen

Brief Lib.Groen aan HB VVD.010217    Brief Lib.Groen aan cie Verkiezingsprogramma.010217