Nieuwe uitgangspunten Liberaal Groen

Liberaal Groen logo

In 2021 zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. Een goed moment voor vernieuwde uitgangspunten van Liberaal Groen: Duurzaam leven, verantwoordelijkheid nemen, kansen benutten.

Die uitgangspunten dienen als basis voor onze inbreng op het verkiezingsprogramma.

Liberaal Groen blijft het netwerk dat liberalen van binnen én buiten de VVD bindt bij het streven naar duurzame economische groei.

Hieronder een beknopte versie van onze standpunten:

En de volledige versie:

Suggesties, aanvullingen en commentaar zijn welkom op ons e-mailadres info@liberaal-groen.nl.