Nieuwe uitgangspunten Liberaal Groen – aanvullingen welkom

In 2021 zijn er weer Tweede Kamer verkiezingen. Nu is dus een goed moment voor vernieuwde uitgangspunten van Liberaal Groen: “Duurzaam leven, verantwoordelijkheid nemen, kansen benutten!”. Die uitgangspunten dienen als basis voor onze input voor het verkiezingsprogramma.

Liberaal Groen blijft natuurlijk het netwerk dat liberalen van binnen én van buiten de VVD bindt bij het streven naar een duurzame economische groei, bij onze hedendaagse uitdagingen als milieu, energie, klimaat, water, voedsel, sociale cohesie en mondiale verdeling van welvaart.

In onderstaande bijlagen tref je een beknopte versie (“Slides”) aan en een uitgebreidere versie (“Uitgangspunten”). Suggesties, aanvullingen en commentaar zijn welkom op ons e-mailadres info@liberaal-groen.nl.

20200209 Slides Uitgangspunten Liberaal Groen
20200209 Visiedocument – Uitgangspunten Liberaal Groen