Stem Liberaal Groen: Anouschka Agob (#4 Vechtstromen)

Anouschka Agob

Leden van Liberaal Groen doen in heel Nederland mee aan de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van 15 maart. We stellen er deze week een aantal voor. Vandaag Anouschka Agob, kandidaat #4 voor de VVD in het Waterschap Vechtstromen.

Wat is jouw achtergrond?

Ik ben geboren in de stad die al duizenden jaren oud is en zelfs in de Bijbel wordt genoemd: Nineveh. Het hedendaagse Mosul. Mijn ouders zijn Armenen en Chaldeeën uit Irak. Beide groepen met een zeer oude en fascinerende historie. Helaas herinner ik me daar niets van, want ik ben opgegroeid in Nederland: het land met de lekkerste (zoute) drop, veel regen, en waar we het polderen tot een kunst hebben verheven.

Ik kom uit een familie waar we niet opkijken naar, of neerkijken op, de ander, maar werden aangemoedigd om het meeste uit je talenten te halen. Christelijke normen en waarden, zoals “heb uw naaste lief,” spelen daarbij een belangrijke rol. In mijn werk als beleidsmedewerker Internationale Zaken op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houd ik mij onder meer bezig met het thema verduurzaming van wereldwijde aanvoerketens.

Wat was jouw motivatie om je kandidaat te stellen?

Mark Twain zei ooit: whiskey is for drinking, water is for fighting. Hij had gelijk. Irak en Syrië liggen tussen de twee rivieren de Tigris en de Eufraat. De regio werd ooit “the fertile Crescent” en “de bakermat van de beschaving” genoemd. Maar watermismanagement, decennia van politiek-sociale instabiliteit en de negatieve impact van klimaatverandering hebben geleid tot grote wateronzekerheid. De burgeroorlog in Syrië is daarvan een logisch gevolg, omdat het de toch al instabiele politieke en sociale situatie in het land verder onder druk zette.

Dat gaat hier nooit gebeuren, denken de meeste mensen. Maar hoewel Nederland kampioen is in waterbeheer, worden de gevolgen van de klimaatverandering alsmaar zichtbaarder: steeds vaker voorkomende periodes van droogte, wateroverlast en verlies van biodiversiteit. Wie heeft dan (meer) recht op het weinige water dat we hebben? Recht op water is pas sinds 2010 door de VN als een fundamenteel mensenrecht erkend. Maar de realisatie ervan in de praktijk laat nog overal ter wereld te wensen over. Terwijl water onmisbaar is voor een waardig leven en een voorwaarde is voor de realisatie van andere mensenrechten.

Nu het kabinet besloten heeft dat water en bodem leidend worden in de inrichting van ons land, om droge voeten, schoon en voldoende water voor iedereen te kunnen blijven waarborgen, motiveert dit mij om mij in te zetten voor een zorgvuldige, rechtvaardige en transparante belangenafweging in het verdelen van water. Want water is van ons allemaal.

Wat is je liberaal-groene inbreng?

Van economie naar ecolonomie. We worden geacht goede rentmeesters te zijn. Helaas leven we al een tijdje op de pof, omdat we meer willen dan we nodig hebben en zo veel grondstoffen, zoals water, verspillen. Hoewel ik zelf mijn steentje bijdraag door al sinds tiener half-vegan te eten en niet te kopen wat ik niet nodig heb, weet ik dat veganisme en consuminderen ook niet zaligmakend zijn.

Ik geloof dat we met empathie, wetenschap en technologie een duurzame transitie kunnen maken waarin iedereen er op vooruitgaat. Duurzaamheid gaat immers niet alleen om het klimaat. Een duurzame toekomst betekent dat we naar een nieuwe soort economie moeten: een ecolonomie. People Planet Profit. Een ecolonomie die voor alle betrokkenen zo eerlijk en inclusief mogelijk is, die kansen op fatsoenlijk werk creëert en niemand aan zijn lot overlaat. Dus geen vlees- of vliegtaks, maar innovatie, innovatie en nog eens innovatie. En alleen sámen met onze inwoners, boeren en ondernemers.

Hoe dat er concreet uitziet? Dat bepalen wij met z’n allen door de maatschappelijk dialoog aan te gaan. Alleen zo komen we vooruit en houden we Nederland mooi, vrij en veilig. Voor de huidige generatie en de volgende.

Op welke thema’s richt jij je?

Die transitie, van economie naar ecolonomie, kan alleen als het waterbewustzijn in Nederland hoog is. Het is menselijk om huisje, boompje, beestje te willen, maar besef dat dit zonder water niet mogelijk is. Daarom is dit ook mijn persoonlijke campagneslogan: “Huisje, boompje, beestje? Water!”

Daarnaast wil ik mij richten op het stimuleren van innovatie in de watersector. Het Groeiplan Watertechnologie is een stap in de juiste richting, want het brengt overheden, waterschappen, ondernemers, landbouw en NGOs bij elkaar om samen oplossingen te vinden voor de grote maatschappelijke uitdagingen rond waterbeschikbaarheid. Maar de investering van 342 miljoen euro vanuit de overheid is niet voldoende als water en bodem leidend voor de inrichting van ons land moeten worden. Daarvoor is veel meer nodig, en daar ga ik me voor inzetten. Want ik ben ervan overtuigd dat de eenentwintigste eeuw niet de eeuw van één of ander land met grootheidswaanzin zal worden. De eenentwintigste eeuw wordt de eeuw van water!

Anouschka schrijft ook over haar campagne op Facebook. Ben jij kandidaat in jouw eigen provincie of waterschap? Meld je dan aan bij secretaris@liberaalgroen.vvd.nl.