Stem Liberaal Groen: Armanda Govers (#26 Zuid-Holland)

Armanda Govers

Leden van Liberaal Groen doen in het hele land mee aan de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van 15 maart. Zo ook Armanda Govers, lid van het Team Voedsel van Liberaal Groen en kandidaat 26 voor de VVD in Zuid-Holland. We gaan met haar in gesprek over haar achtergrond, haar motivatie en haar liberaal-groene inbreng.

Wat is jouw achtergrond?

Ik ben opgeleid tot milieujurist. Tijdens een stage bij een overheidsinstantie zag ik dat de overheid een groot thema weigerde onder ogen te zien: de grote milieu-impact van dierlijke productie. Daarna ging ik zelf aan de slag om hier bewustwording over te creëren in de samenleving. Dit doe ik nu al meer dan tien jaar, sinds 2016 onder de paraplu van mijn ANBI-stichting Even Geen Vlees.

Wat was jouw motivatie om je kandidaat te stellen?

Voor mij zijn twee kernwaarden in het leven leidend: 1) Genieten van het goede leven. 2) Vermijdbaar leed voorkomen.

Op het tweede punt zie ik dat het nog niet helemaal goed gaat. Daardoor kan ik zelf ook minder genieten. Toen ik afgelopen zomer in het nieuws las dat sommige Statenleden zich verzetten tegen de nodige transities, besefte ik dat het belangrijk is dat er goede mensen op deze politieke functie zitten. Mensen die dapper zijn en inhoudelijk sterk. Ik vroeg veel van mijn VVD-vrienden of zij zich zouden aanmelden, maar het lijkt wel alsof de mensen die een politieke functie serieus nemen toch minder snel deze verantwoordelijkheid nemen. Dus meldde ik mezelf aan.

Ik heb hier ook over geschreven voor De Nieuwe Vrije Eeuw, samen met Statenlid Jeroen van Dijken.

Op welke thema’s richt jij je?

Deze verkiezingen heb ik me geprofileerd op het thema wonen, omdat ik van dichtbij zie hoe hoog de nood is. Jonge mensen verhuizen weg uit dorpen, simpelweg omdat er te weinig woningaanbod is. Ik hoor van lokale partijen dat ze hierdoor politiek talent kwijtraken. Zonde.

Ondertussen wordt het in de steden drukker, worden de huren hoger en de leefbaarheid minder. Dit moeten we allemaal niet willen. Bouwen, bouwen, bouwen dus, op duurzame wijze natuurlijk. En de bestaande woonvoorraad verduurzamen in plaats van slopen, door oude sociale huurwoningen aan particulieren te verkopen.

Daarnaast is duurzame landbouw en gezond voedsel een passie van me waar ik alleen maar kansen zie. Ook energie en nieuwe vormen van mobiliteit vind ik interessant. In principe is de ruimtelijke ordening, waar de provincies zich mee bezighouden, dus iets waar mijn interesse van nature ligt. Ik werk graag mee aan een wereld waarin het prettig leven is, voor iedereen.

Wat is je liberaal-groene inbreng?

Als ik zie dat er misverstanden zijn, dan zet ik die recht met de nodige feitelijke onderbouwing. Over klimaatverandering, het stikstofdossier, voedselbeleid, hoe dit alles ons persoonlijk raakt en wat de oplossingen zijn.

Mijn motto is: kennis is macht. Pas als mensen weten hoe iets in elkaar steekt, kunnen ze verantwoordelijkheid nemen en hun eigen vrije keuzes maken.

Kijk voor meer informatie op armandagovers.nl. Ben jij ook kandidaat in jouw provincie of waterschap? Laat het secretaris@liberaalgroen.vvd.nl weten!