Stem Liberaal Groen: Gezina Atzema (#3 Zuid-Holland)

Gezina Atzema

Gezina Atzema is kandidaat-Statenlid voor de VVD in Zuid-Holland. Zij wil een bijdrage leveren aan herstel van vertrouwen in de overheid én de politiek.

Wat is jouw achtergrond?

Ik ben opgegroeid op een akkerbouwbedrijf in het noorden van het land. Na mijn studie agrarische economie aan de WUR ben ik al vrij snel, in verband met werk, verhuisd naar het westen van het land. Ik heb verschillende functies (uitvoering, beleid, handhaving) bekleed bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Inmiddels werk ik al ruim tien jaar bij het ministerie van Financiën. Sinds 1998 woon ik in Waddinxveen, waar ik twee wethouder ben geweest.

Wat was jouw motivatie om je kandidaat te stellen?

Mijn motivatie voor de Provinciale Staten is dat ik een bijdrage wil leveren aan herstel van vertrouwen in de overheid én in de politiek. Dat wil ik doen als ambtenaar, maar ook als politicus. Daarvoor helpt polarisatie niet, maar is het juist belangrijk om naar elkaar te luisteren en samen te werken aan (realisatie van) doelen die ons verder helpen.

Op welke thema’s richt jij je?

De portefeuilleverdeling wordt natuurlijk pas na de verkiezingen bepaald. Maar mijn affiniteit ligt bij de fysieke leefomgeving: hoe gaan we het beste om met de beperkt beschikbare ruimte in Zuid-Holland? Een regierol voor de provincie is daarbij essentieel. Daarbij wil ik me vooral ook richten op ruimte voor landbouw, de energietransitie en verduurzaming in het bedrijfsleven en in mobiliteit.

Wat is je liberaal-groene inbreng?

Ik wil de vijf kernwaarden van de VVD vertalen naar toekomstige generaties. Dat ook zij in vrijheid kunnen leven. Dat we de verantwoordelijkheid hebben om op te komen voor de belangen van toekomstige generaties. Dit betekent dat we heel bewust invulling gaan geven aan het stikstofdossier, met helder inzicht in politieke keuzes en belangen. Hieronder vallen wat mij betreft ook keuzes met betrekking tot de rol van voedselproductie in Nederland en omringende landen. Ook op het gebied van de energietransitie is het belangrijk voortgang te boeken en tegelijkertijd de ogen open te blijven houden voor gewenste en minder gewenste ontwikkelingen: bijvoorbeeld geen zonnepanelen op vruchtbare landbouwgronden, maar wel op daken en verharde oppervlakten en windmolens op strategische plaatsen.

Lees ook over Gezina op de website van de VVD Zuid-Holland.